FMS: democratie, ontwikkeling en dialoog

FMS: democratie, ontwikkeling en dialoog

Door De Redactie op 21 juni 2013 Delen  

Met een feestelijke bijeenkomst in Felix Meritis wordt vrijdag de oprichting van de Foundation Max van der Stoel (FMS) gevierd, voortgekomen uit een fusie tussen de Evert Vermeer Stichting en Alfred Mozer Stichting. Directeur Arjen Berkvens (44) over nut, noodzaak en toekomstplannen van de FMS.

‘Toen ik twee jaar geleden aantrad als interim-directeur van de Evert Vermeer Stichting, heeft het bestuur aangegeven nog steeds tevreden te zijn over de missie van de EVS ende manier waarop we de PvdA scherp houden op het gebied van internationale samenwerking. Maar een stichting die zich alleen op Afrika en op ontwikkelingssamenwerking richt, is eigenlijk niet meer van deze tijd. Daarom is er gezocht naar een partner die niet hetzelfde werk, maar wel aanvullende werkzaamheden doet: de Alfred Mozer Stichting. Die samenvoeging levert een nieuwe stichting op die breder georiënteerd is dan alleen maar “Oost-Europa, democratie” of “Afrika, ontwikkelingssamenwerking”.’

Nieuwe naam
‘Max van der Stoel is een icoon van de sociaaldemocratie in Nederland en ook internationaal een aansprekende naam. De missie van de nieuwe stichting is verwoord in de drie d’s die ook op ons nieuwe logo staan: democracy, development en dialogue. Kortom, alles wat te maken heeft met de democratiseringsprojecten van de AMS, de ontwikkelingssamenwerkinglobby van de EVS en met onze publieksactiviteiten, zoals de Afrikadag, waarbij we mensen niet alleen willen informeren maar ook met ze in debat gaan over internationale thema’s.’

Minder bekend aspect
‘Wat een lobby op het gebied van beleid doet is altijd lastig uit te leggen, maar binnen ons werk kijken we bijvoorbeeld gedetailleerd naar de consequenties van Nederlands en Europees beleid voor ontwikkelingslanden. Vaak pakt nieuw beleid nadelig uit voor landen die we tegelijkertijd proberen te helpen. Je geeft met de ene hand, maar je neemt met de andere. Tegen die “incoherenties” voeren wij actie. Dat doen we niet alleen door politici in Nederland en in Europa te beïnvloeden, maar ook door het doen van onderzoek en studies in Afrikaanse landen om te kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Dat aspect is minder bekend, maar het is wel een belangrijke pijler van ons werk.’

Trots op
‘Wat ik zelf ongelooflijk spannend vond was toen in Servië de omwenteling plaatsvond, toen Milosevic werd afgezet. Dan ben je eigenlijk al een jaar lang bezig met de sociaaldemocratische oppositie daar te steunen en als je dan op tv ziet dat het parlementsgebouw daadwerkelijk in handen is gevallen van het volk, ja, dat zijn de mooie momenten. Ik vind wel dat je daar altijd heel bescheiden in moet zijn, want je levert altijd maar een kleine bijdrage aan een veranderingsproces. Maar daar ben je wel helemaal bij betrokken, vooral die betrokkenheid is wat deze baan ongelooflijk waardevol maakt. Ook voor onze trainers, de mensen die vrijwillig naar die landen toe gaan om hun kennis over te dragen en mensen helpen hun verkiezingscampagne of partij te organiseren, dat zijn allemaal PvdA’ers die zijn met heel veel inzet doen, dat maakt het gewoon allemaal heel erg waardevol, omdat dit werkt.’

Buikpijn
‘Ik fietste naar huis op de dag dat Poetin in Nederland was, bij het Scheepvaartmuseum zag ik de protesten, waar wij als PvdA en als AMS ook aan mee hebben gedaan, van de homobeweging tegen Poetin. Dat is iets waar je wel eens buikpijn van hebt. Waar je hoopte dat er een positieve verandering zou zijn, daar zie je eigenlijk dat het ten slechte keert. Dat is heel vervelend en heel naar om mee te maken. Wij hebben voor onze Rusland-avond, aan de vooravond van het bezoek van Poetin, een oppositievoorman uitgenodigd, Ilya Ponomarev.  Heel uitgesproken, heel kritisch, en die is nu zwaar in de problemen aan het komen.

We werken al jaren in Wit-Rusland, ook daar is weinig vooruitgang. Voor onze sociaaldemocratische kameraad Mikola Statkevich hebben we nog actie gevoerd. Die zit al jaren in de bak alleen vanwege het feit dat hij voor zijn mening is uitgekomen. Dat zijn dingen waar je buikpijn van krijgt.’

Vooruitgang
Aan de andere kant, er zijn ook landen waar je langzaam maar zeker de vooruitgang ziet. Wat vooral mooi is dat we eisen dat onze partners zelf de vraag bepalen, dus zelf aangeven wat ze willen veranderen. Zo zei de jongerenorganisatie in Slovenië in 1998 tegen ons ‘wij willen met behulp van jullie onze organisatie de grootste jongerenorganisatie van het land maken’. Ze wilden langzaam maar zeker hun mensen op hoge posities in de partij krijgen en binnen tien jaar de grootste partij van het land zijn. Dat was hun plan en daarvoor hebben ze ons en andere sociaaldemocratische partijen en stichtingen in Europa gevraagd te helpen. Ze waren al na een paar jaar de grootste organisatie, na tien jaar waren ze de grootste partij van het land en de voormalige leider van de jongerenorganisatie was premier geworden. Ook daar weer past bescheidenheid maar daar is onze bijdrage heel belangrijk voor geweest.’

Toekomst
‘We zijn een stichting die niet zonder meer geld krijgt; we moeten veel doen aan fondsenwerving. Veel subsidies zijn afgeschaft en daarom zullen we er zeker in de eerste maanden voor zorgen dat iedereen weet dat er een nieuwe stichting is en wat die inhoudt. In het najaar organiseren we weer een grote Afrikadag, en we maken door middel van onze website en een grote fondsenwervingsactie ons bestaan kenbaar.’

Delen: