Huishoudelijke hulp moet in loondienst

Huishoudelijke hulp moet in loondienst

Door Agnes Wolbert op 24 mei 2012 Delen  

De positie van mensen die huishoudelijk hulp verlenen is de afgelopen jaren
steeds verder verslechterd. Ik kom daarom met een initiatiefwetsvoorstel om de
positie van deze zogeheten alfahulpen aanzienlijk te verbeteren. Zo wil de
Partij van de Arbeid dat zij in loondienst komen. Dat is meer dan ooit nodig nu
de tarieven in de thuiszorg door de crisis opnieuw onder druk staan.

Als mensen die hulp nodig hebben om in hun eigen huis te kunnen blijven
wonen, bijvoorbeeld mensen met een beperking of ouderen, wordt dat geregeld door
de gemeente in het kader van
de
Wmo
. Alfahulpen nemen een deel van dit werk voor hun rekening. In sommige
gemeentes wordt het huishoudelijke werk zelfs voor het overgrote deel door
alfahulpen uitgevoerd. De alfahulpen, bijna alleen maar vrouwen, doen prima
werk, maar ze doen dat onverzekerd en bouwen geen pensioen op.

Alfahulpen zijn nooit zeker van werk en komen ook nooit een stapje verder:
opleiding, bijscholing of omscholing als je te oud wordt voor zwaar lichamelijk
werk is er allemaal niet bij.

Ik verwacht dat door de bezuinigingen het aantal alfahulpen in de zorg gaat
toenemen. Zij zijn immers het goedkoopst voor degene die de zorg moet inkopen,
vanwege het ontbreken van verzekeringen en pensioenen. De PvdA wil dat de kansen
voor mensen met het laagste inkomen aanzienlijk worden verbeterd. Ik hoop met
mijn wetsvoorstel te bewerkstelligen dat alfahulpen recht krijgen op
basiszekerheden als verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en het opbouwen
van een fatsoenlijk pensioen.