Bleker moet afspraken Hedwigepolder nakomen

Bleker moet afspraken Hedwigepolder nakomen

Door Lutz Jacobi op 30 juni 2011 Delen  

De ontpoldering van de Hedwigepolder moet doorgaan. Staatssecretaris Bleker mag daar geen misverstand over laten bestaan. De manier waarop hij het nu aanpakt, doet denken aan achterkamertjespolitiek. Ik zou het goed vinden als hij een einde maakt aan de onduidelijkheid door zich aan de gemaakte afspraken te houden. Al was het alleen maar omdat alle alternatieven duurder zijn en dat ongepast is in deze tijden van oneerlijke bezuinigingen die mensen keihard raken.

De afgelopen jaren heeft het kabinet duidelijke afspraken gemaakt over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeland. De natuur die verloren is gegaan met de uitdieping van de Westerschelde moet, zoals is afgesproken, wel weer gerepareerd worden. De Belgen zouden hiervoor betalen, Nederland zou land ter beschikking stellen.

Deze afspraken waren zowel voor Zeeland als voor België buitengewoon helder. De Hedwigepolder moest teruggegeven worden aan de natuur als natuurcompensatie. Nog in 2008 heeft oud-minister Nijpels in opdracht van het kabinet onderzocht of er in Zeeland andere oplossingen mogelijk waren. De uitkomst van het rapport ‘Wennen aan de Westerschelde’ was buitengewoon helder: alle alternatieven zijn ingewikkelder en duurder.

Wij zijn van mening dat de staatssecretaris op deze manier zijn afspraken met België niet nakomt. Dat is onbehoorlijk bestuur. Bovendien wordt met Blekers alternatief een andere economische ontwikkeling in Vlissingen, die van de Westerschelde Container Terminal, op de tocht gezet. De PvdA vindt het heel belangrijk dat deze ontwikkeling niet wordt belemmerd.

Het is onverantwoord om in deze tijden van bezuinigingen honderden miljoenen méér uit te geven aan een alternatief voor de Hedwigepolder. Dit riekt naar achterkamertjes. Wij vinden dat staatssecretaris Bleker hier wel heel veel geld voor over heeft in tijden waarin enorm wordt gesnoeid.