Harde aanpak toeslagenfraude

Harde aanpak toeslagenfraude

Harde aanpak toeslagenfraude
Foto Flickr / maartmeester

Door Henk Nijboer op 15 januari 2014 Delen  

De zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen hebben door fraude het afgelopen jaar zeer negatief in de schijnwerpers gestaan. Fraude met gemeenschapsgeld is onverteerbaar en ontoelaatbaar. Het ondermijnt de solidariteit die we koesteren, knaagt daarmee aan onze welvaartsstaat en is een klap in het gezicht van alle Nederlanders die netjes aan hun belastingplicht voldoen. De wet is op een aantal punten sinds 1 januari aangepast om fraudes te voorkomen. Zo gelden hogere boetes, is het gebruik van een bankrekeningnummer verplicht, wordt de gemeentelijke basisadministratie verbeterd en is er vooraf meer controle op juiste aanvragen. Dat is een goede zaak. Maar daarmee zijn we er nog niet.

De resultaten van de terugvordering van de onterecht uitgekeerde toeslagen aan Bulgaren zijn nog mager. Daarom spoorde ik staatssecretaris Weekers aan zich daar onverminderd sterk voor te maken. Criminelen moeten worden gestraft. Toeslagen en boetes moeten worden terugbetaald. Ook vind ik het belangrijk dat hij met de Bulgaarse autoriteiten om tafel gaat om bij de opsporing nog beter samen te werken. Dat zijn we aan alle Nederlanders verplicht.

Daarnaast zien we dat het huidige gecompliceerde toeslagensysteem kan leiden tot grote financiële problemen bij mensen die wel terecht toeslagen ontvangen. Mensen die hun inkomen verkeerd inschatten moeten soms tot enkele jaren later veel geld terugbetalen. 33 procent van de ontvangers moet toeslagen terugbetalen en dat loopt veelal in de honderden euro’s per persoon. 200.000 mensen moeten meer dan 1.000 euro terugbetalen. Het toeslagenstelsel functioneert dus niet goed.

Dat moet anders. Daarom heb ik het kabinet gevraagd de toeslagen in de toekomst zo vorm te geven dat het aantal terugbetalingen substantieel wordt verminderd. Zo zorgen we dat mensen niet met onnodige financiële problemen worden opgezadeld. Toeslagen zijn er voor inkomensondersteuning, nu veroorzaken deze nog te vaak inkomensproblemen. Dat moeten we in de toekomst voorkomen.

Delen: