Handvatten voor maatwerk bij uitvoering fraudewet

Handvatten voor maatwerk bij uitvoering fraudewet

Door John Kerstens op 28 mei 2014 Delen  

Gisteren debatteerde de Tweede kamer over de ‘Fraudewet’. In eerdere debatten had ik minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de uitvoerders van die wet (gemeentes, de SVB en het UWV) meer mogelijkheden te bieden voor maatwerk. Dat gaat de minister doen. Daarnaast zegde hij me gisteren toe dat, als blijkt dat dat onvoldoende werkt, dit najaar met de Kamer wordt bekeken of de wet misschien moet worden aangepast.

 

Fraude, het welbewust misbruik maken van regels met het doel jezelf te verrijken ten koste van anderen, moet streng worden bestreden. Daar is iedereen het over eens. En of het nou gaat om arbeidsmarktfraude (door malafide uitzendbureaus en via schijnconstructies die leiden tot uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij de inzet van buitenlandse arbeiders) of om faillissementsfraude (waarbij klanten, leveranciers en niet te vergeten werknemers het schip in gaan): dit kabinet maakt méér werk van het aanpakken ervan dan al z’n voorgangers. En daar ben ik blij om. Ik heb daar ook zelf meermaals op aangedrongen, want het gaat hier vaak om ‘grote boeven’.

Natuurlijk moet ook fraude in de sociale zekerheid worden aangepakt. Die tast namelijk de voor die sociale zekerheid noodzakelijke solidariteit aan. En minstens zo belangrijk, fraude zorgt ervoor dat geld niet bij mensen die het echt nodig hebben terechtkomt.

Bij gemeentes bestond de angst dat de wet te weinig ruimte bood om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en dat ze ook bij overduidelijk per ongeluk begane vergissingen toch een boete zouden moeten opleggen. Terwijl het wellicht gaat om mensen die door de bomen het bos niet meer zien of onbedoeld de fout in gaan. Mensen die aangewezen zijn op een uitkering. Mensen ook die bij een boete vaak nog dieper in de problemen komen.

De PvdA heeft daarom altijd kritiek geuit op de fraudewet die op 1 januari 2013 in werking trad. Een erfenis van het vorige kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV. Zowat de hele Kamer stemde toen voor de wet; de PvdA niet. Juist omdat er in de wet te weinig rekening werd gehouden met persoonlijke omstandigheden of een fout die per ongeluk is begaan. Inmiddels wordt deze kritiek door veel andere partijen gesteund, zoals CDA en D66.

In het debat van gisteren heb ik de minister gevraagd bij het vervolgoverleg over de wet dit najaar ook het door de Ombudsman aangekondigde onderzoek naar de wet te betrekken. Ook dat zegde hij toe.

Wordt vervolgd dus.

 

Delen:

We kunnen #nietzonderjou

Word actief bij onze landelijke campagneteams.

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.