Handen af van onze helpers

Handen af van onze helpers

Door Attje Kuiken op 4 september 2008 Delen  

De PvdA is kwaad over het incident in Amsterdam waarbij ambulancepersoneel
ernstig werd bedreigd. Het is uiterst droevig dat mensen die proberen levens te
redden, hun eigen leven niet veilig zijn. De pakkans voor de daders moet omhoog
en zij moeten ook echt twee keer zo snel en twee keer zo hard gestraft worden.

Woensdag werd in Amsterdam-West het ambulancepersoneel ernstig bedreigd door
familieleden van een slachtoffer van een steekpartij. Dit slachtoffer had
eigenlijk op de plaats van het voorval medische basiszorg moeten krijgen, maar
door de ernstige dreiging moesten de ambulance en patiënt zich snel uit de
voeten maken.

Ik ben verontwaardigd over het voorval, en vind dat je eigenlijk niet meer
over een incident kan spreken omdat het veel te vaak gebeurt. Sinds januari is
er een actieplan van kracht, waarmee keihard kan worden opgetreden tegen
asociaal gedrag tegenover mensen met een publieke functie. De daders kunnen
hierdoor tweemaal zo snel en hard worden gestraft. Maar je ziet dat dit plan nog
niet overal wordt toegepast. Voor plegers van geweld tegen bijvoorbeeld
ambulancepersoneel, moet altijd en overal gelden: twee keer zo snel en twee keer
zo hard!

Daarnaast wil ik dat de kans groter wordt dat de daders worden gepakt,
bijvoorbeeld door het plaatsen van camera’s op de ambulance. Ik zal dit
voorstellen aan minister Ter Horst, die al aangaf de belaging in Amsterdam-West
volstrekt onacceptabel te vinden: ‘Iedereen in Nederland moet weten dat we dit
niet tolereren. Handen af van onze helpers.’

Delen: