Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs

Door Agnes Jongerius op 16 juli 2014 Delen  

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel dan ook positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

Allereerst moeten de voordelen van een dergelijk handelsverdrag terecht komen bij de Europese burgers. En niet bij een paar investeringsmaatschappijen, snelle bankiers of grote multinationals.

Economische groei door een handelsakkoord is mooi, maar vooral als het ook leidt tot meer goede, stabiele banen. Want dat is wat er nu nodig is. De trans-atlantische economie zorgt voor 15 miljoen banen. Dat kunnen er meer worden. Daarom moeten we bij ieder besluit de vraag stellen of dit tot meer banen leidt, met voldoende bescherming voor de werknemers.

Wat we dan ook niet moeten importeren met dit handelsverdrag zijn de wegwerpcontracten vanuit de VS. Er zijn al genoeg Europese burgers van vijftig jaar die niet meer aan de bak komen. Onze Europese werknemers behoren fatsoenlijke salarissen te verdienen, met een goede bescherming tegen ontslag, zodat het niet nodig is nog een tweede of derde baan te nemen om maar rond te kunnen komen. In geen geval mogen de rechten van werknemers, zoals op het gebied van inspraak in Europa worden uitgehold. We hebben juist mogelijkheden om de positie van werknemers in de VS te verbeteren. De bescherming van onze werknemers, consumenten en ondernemers moet centraal staan in de onderhandelingen.

In Europa worden dankzij de sociaaldemocraten op effectieve manier plafonds gesteld aan de bonussen die bankiers mogen ontvangen. Dat zijn goede ontwikkelingen die op veel steun onder de bevolking kunnen rekenen. Een handelsverdrag mag daar niet aan tornen, of verdere beperkingen onmogelijk maken.

Kortom, wij werken graag mee aan de vorming van een handelsverdrag met de VS. Maar niet tegen elke prijs. Wij stemmen in, maar alleen als de automonteur, de werkloze jongere en de ontslagen oudere ook echt voordeel kunnen hebben van dit verdrag.