Haal werk uit lagelonenlanden terug naar Nederland

Haal werk uit lagelonenlanden terug naar Nederland

Door John Kerstens op 13 september 2013 Delen  

De PvdA is blij dat staatssecretaris Klijnsma het voor bedrijven aantrekkelijker gaat maken om werk uit lagelonenlanden terug naar Nederland te halen, het zogenoemde reshoring. Terugkeer van fabriekswerk kan uitstekend geschikt zijn voor werknemers met een arbeidshandicap of werklozen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen. Op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

In augustus riep ik minister Asscher en Klijnsma van Sociale Zaken op te onderzoeken in hoeverre het kabinet bedrijven kan stimuleren hun uitbestede fabrieksarbeid terug te halen van een lagelonenland naar Nederland. In haar beantwoording van mijn vragen onderschrijft staatssecretaris Klijnsma de rol en betekenis van reshoring en geeft ze aan dat ze bij de verdere behandeling van de Participatiewet nader aandacht zal besteden aan de kansen ervan. Deze wet zal straks een aantal instrumenten bevatten dat het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om werk (weer) in Nederland te laten doen. Werk dat dus juist vaak geschikt is voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken om aan de slag te gaan.

Jetta Klijnsma wijst er bovendien op dat in het kader van de door minister Lodewijk Asscher vrijgemaakte 600 miljoen euro voor werkgelegenheidsplannen, ook plannen waarvan reshoring deel uitmaakt kunnen worden ingediend. Het kabinet zal bedrijven actief wijzen op die mogelijkheid. Daarnaast wordt erover nagedacht om samen met bedrijfsleven en onderwijs een model te ontwikkelen dat voor ondernemingen inzichtelijk maakt dat terughalen van werk aantrekkelijker is dan vaak wordt gedacht. Om zo het bedrijfsleven beter te informeren over de mogelijkheden die de Participatiewet reshoring biedt én andersom.

Ik ben blij met de antwoorden van de staatssecretaris: een fatsoenlijke Participatiewet is belangrijk. Wanneer er extra werkgelegenheid wordt gecreëerd, kunnen op deze manier zo veel mogelijk mensen meedoen. Op de arbeidsmarkt, en in onze samenleving. Ik blijf me de komende tijd inzetten om van ‘reshoring’ een succes te maken.

Delen: