Haal werk terug naar Nederland

Haal werk terug naar Nederland

Door John Kerstens op 5 augustus 2013 Delen  

‘Steeds meer bedrijven halen productie terug uit lagelonenlanden’, zo kopte Het Financieele Dagblad vanochtend. Een mooie aanleiding om het kabinet aan te sporen in het kader van de aangekondigde Participatiewet werk te maken van dat zogenoemde ‘reshoring’. Dat heb ik gedaan door er, samen met collega MariĆ«tte Hamer, Kamervragen over te stellen.

De Participatiewet, die dit najaar in de Tweede Kamer wordt behandeld, beoogt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden om op die arbeidsmarkt (en zo in onze samenleving) mee te doen. Mensen die in de sociale werkvoorziening werken, Wajongeren en mensen die op een bijstandsuitkering aangewezen zijn. Mensen die stuk voor stuk graag aan de slag willen (of blijven), maar daar vaak net even wat meer hulp bij nodig hebben.

Die hulp zou, zo is mijn overtuiging, onder meer gelegen kunnen zijn in het stimuleren van ‘reshoring’, van het in het verleden uitbesteed werk weer terughalen naar Nederland dus. Steeds meer bedrijven komen er achter dat het naar het buitenland verplaatsen van werkzaamheden niet alleen maar voordelen heeft. En denken er dus over na die werkzaamheden gewoon weer hier te laten doen. Omdat Nederland bijvoorbeeld erg goed scoort op zaken als kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van leveren.

Hoewel dat zeker niet voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt, en ook niet voor alle naar het buitenland verplaatste werkzaamheden, is het een feit dat een niet onbelangrijk deel van de (productie)werkzaamheden die terug zouden kunnen komen uitermate geschikt is voor veel van de mensen in kwestie. Inmiddels heb ik daar in de praktijk, tijdens mijn werkbezoeken bijvoorbeeld, ook al voorbeelden van gezien. Van het selecteren van gebruikte kleding tot metaalbewerking bijvoorbeeld.

Daarom dus onze vragen aan het kabinet. Mensen aan werk helpen gaat nu eenmaal een stuk makkelijker als dat werk er ook is. Als gevolg van ‘reshoring’ bijvoorbeeld.

Vragen aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Steeds meer bedrijven halen hun productie terug uit lagelonenlanden’ in Het Financieele Dagblad van 5 augustus?

2. Bent u het eens met de in bedoeld artikel, in navolging van wat ook de Pvda-fractie eerder heeft gesteld, gedane bewering dat ‘reshoring’ (het terughalen van werkzaamheden naar Nederland) kansen biedt in het kader van de door het kabinet aangekondigde Participatiewet in die zin dat het (vaak) om werkzaamheden gaat die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Zo nee, waarom niet?

3. Indien u de hierboven onder 2. gestelde vraag positief beantwoordt, bent u dan bereid in het kader van dan wel tegen de achtergrond van de Participatiewet aandacht te besteden aan ‘reshoring’ c.q. maatregelen te overwegen die het terughalen van werkzaamheden (met name ook ten gunste van mensen op wie de Participatiewet van toepassing is) stimuleren? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u dan?

Delen: