Haal verkeerd besteed EU-geld terug

Haal verkeerd besteed EU-geld terug

Door Emine Bozkurt op 7 januari 2013 Delen  

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het bericht dat in Polen multinationals op grote schaal gebruikmaken van het Europees sociaal fonds, dat bedoeld is om werkgelegenheid in de arme regio’s te stimuleren. Ik wil van de Europese Commissie weten of deze berichten juist zijn, en zo ja, of het geld teruggevorderd kan worden.

De fondsen, die met name bedoeld zijn voor het versterken van de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf in Europese regio’s waar dit het hardste nodig is, zouden onder meer gebruikt zijn om het management van grote internationale bedrijven bij te scholen.

Hiervoor zijn die middelen niet bedoeld. Er is veel te zeggen voor fondsen die gebieden in Europa ondersteunen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar het kan niet zo zijn dat dat geld vervolgens gebruikt wordt door grote multinationals. Daarmee bevorder je niet bepaald het lokale midden- en kleinbedrijf.

Als inderdaad blijkt dat fondsen gebruikt zijn voor doelen waar ze niet voor bestemd zijn, wil ik van de Europese Commissie weten of dat geld teruggevorderd kan worden, en zo ja, of ze voornemens zijn dit ook zo spoedig mogelijk te doen.