Haal 500-eurobiljet uit betalingsverkeer

Haal 500-eurobiljet uit betalingsverkeer

Door Henk Nijboer op 28 januari 2013 Delen  

Er zijn steeds meer berichten dat het 500-eurobiljet niet wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld: betalen. Het paarse biljet faciliteert voornamelijk criminaliteit en moet als het aan de Partij van de Arbeid ligt uit het betalingsverkeer worden genomen. Ik heb minister Dijsselbloem gevraagd of hij bereid is zich daarvoor in te zetten bij De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

In het Verenigd Koninkrijk bleek dat 90 procent van de 500-eurobiljetten gelieerd was aan criminele activiteiten. Daarop is besloten het niet meer als wettelijk betaalmiddel te accepteren. In Canada is in het jaar 2000 op advies van de corruptie- en misdaadbestrijding het 1000-dollarbiljet uit de omloop genomen. En het is niet voor niets dat de Amerikaanse dollar coupures kent tot 100 dollar.

Nederland zou dat voorbeeld moeten volgen: het 500-eurobiljet dreigt de internationale drugsvaluta te worden. Dat moeten we tegengaan. Een miljoen in dollarbiljetten past in twee koffers, eenzelfde bedrag in eurobiljetten past in je binnenzak.

We moeten criminelen oppakken en hun activiteiten zo moeilijk mogelijk maken. Alles op alles zetten om witwassen, maffiapraktijken en drugscriminaliteit uit te bannen.

Mijn vragen aan minister Dijsselbloem:
1. Bent u bekend met het artikel: ‘Organised crime fears cause ban on 500 euro note sales’ van de BBC van 13 mei 2010?

2. Kunt u de afweging toelichten om bij de invoering van de euro in 2002 een €500 biljet in de eurozone te gaan gebruiken, gegeven de toen reeds bekende gevaren voorgrensoverschrijdende witwaspraktijken, geldsmokkel en andere criminaliteit?

3. Wat is uw oordeel over het uit de roulatie nemen van het €500 biljet in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de schatting van het Britse Serious Organised Crime Agency dat meer dan 90 procent van de in het Verenigd Koninkrijk in omloop zijnde €500 biljetten gebruikt wordt in het georganiseerde criminele circuit?

4. Is voor Nederland en het eurogebied bekend welk deel van de geldhoeveelheid bestaat uit €500 biljetten? Kloppen de schattingen dat 38 procent van de geldhoeveelheid uit 500 euro biljetten bestaat en bent u het met de PvdA-fractie eens dat dat merkwaardig zou zijn, aangezien het biljet in de meeste winkels feitelijk niet als betaalmiddel fungeert?

5. Hoe beoordeelt u de uitspraak in het artikel ‘de bolletjesslikker heeft plaatsgemaakt voor de euroslikker’? Hoeveel euro’s aan zwart geld is op deze wijze aangetroffen?

6. Hoe oordeelt u over het besluit van de Canadese Centrale bank in 2000 om het 1.000 dollar biljet op advies van de corruptie- en misdaadbestrijding uit de omloop te halen? Wint de ECB ook dergelijke adviezen in en hoe worden deze gewogen?

7. In hoeverre is bekend dat het 500 euro biljet internationaal het 100 dollarbiljet verdringt als gangbaar betaalmiddel in criminele milieus? Welke acties zijn door u, DNB en de ECB ondernomen om dit tegen te gaan?

8. Is bekend welk deel van de gelden die gepaard gaan met witwassen in de vorm van500 eurobiljetten gebeurt?

9. Zijn er studies verricht naar het gebruik van dit biljet door witwassers, drugscriminelen en andere malifide types in Nederland of de Eurozone door de Nederlandsche Bank of het Europees Systeem van Centrale Banken? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, vindt u dan niet dat hiernaar onderzoek moet worden gedaan gelet op de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en berichtgeving over het smokkel- en zwartegeldcircuit in Nederland?

10. Deelt u de zorgen van de PvdA-fractie over het malafide gebruik van het €500 biljet? Bent u met de PvdA-fractie van mening dat als het zo is dat het biljet voornamelijk criminaliteit faciliteert het uit het betalingsverkeer moet worden genomen? Zo ja, bent u bereid zich daarvoor bij DNB en de ECB in te zetten? Zo nee, waarom niet?