Grootste banengroei sinds begin 2009

Grootste banengroei sinds begin 2009

Door John Kerstens op 19 augustus 2016 Delen  

Het aantal nieuwe banen blijft toenemen, inmiddels voor het negende kwartaal op rij. In dik twee jaar tijd kwamen zo 230.000 mensen extra aan de slag. Het afgelopen jaar was de banengroei zelfs groter dan de zeven jaar daarvóór. En voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis gaat het ook weer vaker om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, om vaste banen.

Goed nieuws dus van het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. Vooral ook omdat bedoelde banengroei leidt tot een fikse daling van de werkloosheid. Onder alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. En bijzonder: de daling van de werkloosheid was de afgelopen tijd het grootst onder 45-plussers. Ook zij komen inmiddels dus weer makkelijker aan het werk.

Maar er is natuurlijk méér nodig: er willen veel meer mensen aan de slag, in een fatsoenlijke baan. Daar blijft de Partij van de Arbeid zich uiteraard voor inzetten.

Onder meer door het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen weer perspectief te geven. Door het verlagen van werkgeverslasten, zonder dat dat ten koste gaat van werknemers. Via de introductie in januari volgend jaar bijvoorbeeld van het ‘lage inkomensvoordeel’, waarvoor vanaf 2017 een half miljard euro per jaar wordt uitgetrokken om het aanbieden van echte banen aan mensen ‘aan de onderkant van de arbeidsmarkt’ aantrekkelijker te maken [PDF]. Of met de een tijdje terug in overleg met vakbonden en werkgevers gemaakte afspraken over zaken als doorbetaling bij ziekte en het door werkgevers collectief dragen van de kosten van een transitievergoeding aan werknemers die hun baan verliezen door arbeidsongeschiktheid.

En bijvoorbeeld door oudere werkzoekenden te helpen bij het weer aan de slag komen. Net voor de zomer presenteerde minister Asscher daarom samen met sociale partners het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Een van de kernpunten daarvan: meer inzet op persoonlijke begeleiding van werkzoekenden.

Meer werk, fatsoenlijk werk. Daar werken we als Partij van de Arbeid aan. Elke dag opnieuw.

Delen: