Groene vingers

Groene vingers

Door Wilma Mansveld op 21 mei 2013 Delen  

Sinds een half jaar mag ik als staatssecretaris mijn best doen om de wereld een stukje duurzamer te maken. Daardoor ontbreekt me af en toe de tijd om mijn tuin bij te houden, maar dat is niet erg: mijn groene vingers zet ik gewoon in bij mijn werk. En dat is ook hoognodig, want voor een beter milieu zorgen gaat niet vanzelf. Ik zal proberen een inkijkje te geven in de dingen die ik doe om het ideaal van een schone wereld dichterbij te brengen.

Onlangs was ik bijvoorbeeld in Dublin, voor overleg met mijn collega-ministers over het emissiehandelssysteem (ETS). Dit systeem werkt op dit moment helaas niet zoals ik dat graag zou willen. Onder andere door de economische crisis is de prijs die bedrijven betalen om het recht te kopen om Co2 uit te stoten, te laag. Dat zorgt ervoor dat het niet aantrekkelijk is om te innoveren en te investeren in energiezuinige productietechnieken. Eigenlijk is iedereen het erover eens dat dit systeem verbeteringen nodig heeft en de komende tijd zal ik hiervoor in overleg met mijn Europese collega’s voorstellen doen.

Ik zie dat mensen zelf aan de slag gaan met een duurzame omgeving, het bruist van de initiatieven. Mensen zoeken daarbij ons welzijn en onze duurzaamheid dicht bij huis. Dat maakt grote vraagstukken concreet en tastbaar. Onze eigen straat, wijk, dorp of stad is onze referentie en onze eigen portemonnee vaak het uitgangspunt. Maar dan moet wél helder zijn dat duurzaam doen ook écht duurzaam doen is!

Door nieuwe technieken komt een beter milieu voor iedere autogebruiker die daarvoor kiest, heel dichtbij. Auto’s worden gelukkig steeds schoner, maar onze methode om dat te meten is erg verouderd. Daardoor kun je naar verrast worden wanneer je een zuinige auto koopt, want die kan bij de pomp wel eens een stuk meer verbruiken dan in de folder. Dat moet afgelopen zijn; ik vind het geweldig als consumenten kiezen voor duurzame producten, dan is het van groot belang dat die producten ook echt duurzaam zijn en niet alleen op papier. Daarom heb ik erop aangedrongen dat de verbeterde Europese verbruikstest snel in gebruik wordt genomen, en ik ben er trots op dat TNO hieraan meewerkt.

Milieubeleid is vaak een Europese aangelegenheid. Luchtvervuiling houdt zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen. Toch is het ook erg belangrijk dat we als Nederland onze eigen aanpak hebben om klimaatverandering tegen te gaan, ons milieu schoner te maken en alle slimme technieken die wij in dit land kunnen bedenken inzetten. Daarover schreef ik eerder met minister Kamp de brief ‘Groene Groei, voor een sterke, duurzame economie’ en binnenkort zal ik ook met mijn eigen ‘Klimaatroadmap’ komen. Hierin geef ik aan wat ik wil bereiken met klimaatbeleid de komende periode en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Werk genoeg dus, voor mijn groene vingers. Mijn tuintje in orde maken komt later wel.