Grensdetentie moet humaner

Grensdetentie moet humaner

Door Marit Maij op 6 mei 2013 Delen  

Vreemdelingen die op Schiphol aankomen en asiel aanvragen, worden in de zogenaamde grensdetentie geplaatst. Twee weken geleden nam ik het rapport van Vluchtelingenwerk en UNHCR  over de grensdetentie in ontvangst. De conclusies van dat rapport zijn zorgelijk. De PvdA pleit al langer voor een humaner beleid in de grensdetentie en vermindering van de detentieduur. Bij het in ontvangst nemen van het rapport heb ik dat opnieuw aangegeven.

Dat er nu asielzoekers in grensdetentie in hongerstaking zijn gegaan, is heel droevig. Ik kijk uit naar een snelle reactie van Staatssecretaris Teeven op het rapport en hoe hij aan de slag gaat om de grensdetentie humaner te maken.

Dit zei ik twee weken geleden toen ik in het Humanity House in Den Haag het rapport over grensdetentie in ontvangst nam:

‘Allereerst dankt de PvdA UNHCR en Vluchtelingenwerk voor de uitnodiging om dit rapport vandaag in ontvangst te nemen. Het is belangrijk voor onze parlementaire controletaak in de Kamer om goed te weten wat er achter de deuren van de toelatingsprocedures, de opvang en de detentie gebeurt. Dat betrokken organisaties als Vluchtelingenwerk en UNHCR nu inzoomen op de grensdetentie voor asielzoekers, is dan ook zeer nuttige. Ik weet dat Vluchtelingenwerk al jarenlang aandacht vraagt voor de Gesloten Verlengde Asielprocedure. Wat mij betreft is dit een goede aanzet om de komende tijd nu echt eens in de Kamer over dit onderwerp door te praten.

Ook de PvdA maakt zich al een tijdje druk om de grensdetentie. Wij hebben eind vorig jaar de staatssecretaris nog Kamervragen gesteld om helder boven water te krijgen hoe lang asielzoekers nu precies vastzitten in grensdetentie. Onze mening is: het detineren van asielzoekers bij binnenkomst in Nederland moet echt tot een minimum beperkt worden en de gemiddelde duur moet korter dan deze nu is. Het verschil met andere asielzoekers, die over land binnenkomen, is te groot. Zij worden meteen in open AZC’s opgevangen.

Nogmaals, dank voor het rapport. Net als Vluchtelingenwerk en de UNHCR heb ik zorgen. Als we dit rapport in de Kamer bespreken, hoop ik dat we samen met staatssecretaris Teeven tot verbeteringen kunnen komen.’