Grace Tanamal over het belang van ombudswerk

Grace Tanamal over het belang van ombudswerk

Grace Tanamal over het belang van ombudswerk
Foto Flickr / PvdA

Door De Redactie op 20 februari 2014 Delen  

Grace Tanamal is sinds november 2012 Tweede Kamerlid voor de PvdA, met in haar portefeuille onder meer werknemersverzekeringen (WAO, WIA en ziektewet), vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor deze onderwerpen gaat zij drie keer per week het land in. Daarnaast is Grace contactpersoon voor de ombudsteams in het gewest Utrecht.

In april 2002 begon Grace als raadslid in Amersfoort. Zij was daar zeer actief op het brede terrein van zorg, welzijn en de sociale zekerheid. Zij had speciale aandacht voor het armoedebeleid. Grace is daar altijd betrokken geweest bij het ondersteunen van het ombudsteam.

Grace is getrouwd en heeft een zoon van 26 en is trots op haar Molukse afkomst. Tegenwoordig is ze doordeweeks woonachtig in Den Haag, maar mist haar twee Jack Russels, Victor en Rolf. Amersfoort is haar woonplaats. Terug naar het ombudswerk. Want waarom is dit zo belangrijk?

‘Ombudswerk maakt het verschil voor mensen. Mensen lopen soms helemaal vast in het woud van wet en regelgeving en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Als raadslid had en heb ik een groot netwerk en met alle kennis die je hebt kun je mensen echt helpen. Soms kun je het oplossen en soms moet je mensen doorverwijzen.’

‘Van een aantal teams hoor ik dat zij het lastig vinden om bekendheid te krijgen. De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek een goed moment om ze in de schijnwerpers te zetten. Er zit veel kennis in die ombudsteams en het enthousiasme is groot, dat is echt prachtig. De raadsleden en actieve leden kunnen de ombudsteams ondersteunen. Maak daar gebruik van.’

Grace is bij het bezoeken van ombudsteams veel aan de weet gekomen over de mogelijkheden om als team bekendheid te krijgen en meer klanten te werven, en die kennis wil zij niemand onthouden. Dus bij deze; de tips van Grace die zij van de diverse ombudsteams kreeg:

– Sommige teams staan in iedere uitgave van de lokale krant op de gemeentepagina, dus wees niet bang om publiciteit zelf op te zoeken.
– Via social media (zoals Facebook) kun je mensen ook actief benaderen en aanbieden te helpen met je ombudsteam.
– Er is ook een team dat samenwerkt met lokaal maatschappelijk werk, dus je zou kunnen samenwerken met organisaties in de buurt om zo zaken naar elkaar door te spelen en uiteindelijk mensen beter te kunnen helpen.
– Waar ook vraag naar is, is mensen helpen met het invullen van formulieren. Bied het eens aan om daar even voor te gaan zitten, want hoe klein ook de moeite, mensen zijn er enorm mee geholpen.
– Neem een prominente plek in bij de campagne, door bijvoorbeeld mee te doen met het canvassen, en mensen aan te bieden hun problemen te behandelen.
РSamenwerken tussen teams met verschillende expertises kan ervoor zorgen dat je klanten beter van dienst kunt zijn. Door in de regio te co̦rdineren wie op welk gebied gespecialiseerd is, kun je naar elkaar doorverwijzen en elkaar ondersteunen.
– Luister goed naar het probleem en maak waar nodig problemen ‘politiek’ via het betrokken Kamerlid met dat specifieke onderwerp in zijn of haar portefeuille.
– Verder zouden er themabijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om ombudsteams voor te bereiden op komende vragen over bijvoorbeeld de decentralisaties.

Delen: