Goedkopere HIV/AIDS medicatie voor Antillen en Aruba

Goedkopere HIV/AIDS medicatie voor Antillen en Aruba

Door John Leerdam op 30 maart 2009 Delen  

De PvdA wil dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om HIV/AIDS
medicatie op de Nederlandse Antillen en Aruba goedkoper te maken. De HIV/AIDS
problematiek op de Antillen en Aruba geeft reden tot grote zorgen. Medicatie is
zo duur dat het voor een groot deel van de bevolking onbetaalbaar is.

Ik wil nu precies weten welke mogelijkheden er zijn om hier iets aan te doen.
Volgende week dien ik hiertoe een motie in. De motie wordt gesteund door een
kamermeerderheid van PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Ik wil weten welke specifieke maatregelen er genomen kunnen worden om het
probleem aan te pakken. Daarom heb ik staatssecretaris Bijleveld opgeroepen om
met minister Van der Hoeven uit te zoeken of er wellicht een dwanglicentie
afgegeven kan worden waardoor goedkope generieke medicatie ook op de Antillen
verkocht kan worden. In tegenstelling tot veel ontwikkelingslanden is zulke
medicatie op de Antillen niet beschikbaar, omdat de eilanden officieel tot het
Koninkrijk der Nederlanden behoren. Medicatie kost daar nu evenveel als hier,
terwijl de bevolking veel armer is. De situatie is momenteel zo zorgelijk dat
het noodzakelijk is dat goedkopere medicatie snel beschikbaar komt.

In mijn motie roep ik de regering ook op om te evalueren op welke wijze
Nederland ondersteuning kan bieden bij onderhandelingen met farmaceutische
bedrijven. Met hen moet namelijk onderhandeld worden over lagere prijzen. Op de
Antillen bestaat de wil hiertoe, maar gebleken is dat er een gebrek aan
capaciteit en know-how bestaat. Daarom moet onderzocht worden hoe Nederland
overleg tussen de eilanden en farmaceutische bedrijven beter kan faciliteren.
Wij hebben de kennis en expertise in huis om hierbij ondersteuning te bieden.
Als de Antillen om onze hulp vragen moeten we hier zeker op in gaan.

Delen: