Goed werk voor iedereen

Progressief pact voor moderne zekerheid

Goed werk voor iedereen

Foto Flickr / Ministerie van SZW

Door Lodewijk Asscher op 21 januari 2017 Delen  

Wie je ook bent, hoe je achternaam ook klinkt, welke leeftijd of opleiding je ook hebt: wij willen gewoon goed werk voor iedereen. Goed werk is een baan met zekerheid. Een baan met waardering en respect van je baas. Met een fatsoenlijk salaris en waar je het naar je zin hebt met je collega’s. Een baan met ruimte om jezelf te zijn en je te ontwikkelen.

De afgelopen periode is door sociale partners en het kabinet veel werk verzet. We hebben de zekerheid van goed werk een stap dichterbij gebracht en maakten een begin met het keren van de trend van steeds minder vast werk. Op die weg moeten we verder. Er zijn natuurlijk zzp’ers die genieten van de vrijheid van het ondernemerschap, maar er zijn nog steeds te veel mensen die ongewild in onzekere flexbanen zitten of ongewild als ZZP-er aan de slag zijn.

We willen niet dat onze kinderen en kleinkinderen straks hun brood moeten verdienen op een arbeidsmarkt waar ze, als dagloners van de eenentwintigste eeuw, van het ene onzekere baantje naar het andere onzekere baantje moeten zwerven. Die voortdurende onzekerheid vreet aan mensen. Dat lieten de vakbonden zien in hun brandbrief aan werkgevers van november 2016. Die onzekerheid is sociaal en economisch ongezond en onwenselijk.

Mensen verdienen houvast en greep op hun leven!

Daarom stellen wij een Progressief Pact voor Moderne Zekerheid voor, dat de basis voor een nieuw Regeerakkoord kan vormen op het terrein van de arbeidsmarkt.

Het Progressieve Pact voor Moderne Zekerheid bestaat uit 7 afspraken:

  1. Werknemers verdienen bescherming. We houden daarom de waarde van het vaste contract in stand. Er wordt niet getornd aan de preventieve bescherming tegen willekeur bij ontslag. Datzelfde geldt voor de plicht van werkgevers om gewoon netjes functioneringsgesprekken te voeren en te investeren in scholing van hun medewerkers.
  2. We bieden flexwerkers meer zekerheid. ZZP’ers krijgen recht op een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en gaan pensioen opbouwen voor hun oude dag. En er komt een scholingsbudget voor alle werknemers vanaf de eerste werkdag. We verminderen zo de verschillen tussen flexibele en vaste contracten. Ook pakken we constructies, zoals payroll, aan die tot doel hebben om te concurreren op loonkosten via bijvoorbeeld het ontduiken van het werkgeverschap.
  3. We helpen mensen die werkloos raken zo snel mogelijk weer aan het werk. De werkloosheidsuitkering blijft op peil en we introduceren sector overstijgende transitiefondsen die werknemer in staat stellen om te scholen naar sectoren waar hij of zij weer aan de slag kan.
  4. Werken en zorgen voor je kinderen of ouders moet kunnen in een moderne samenleving. Daarom maken we het mogelijk om werk beter te combineren met zorgtaken. Mensen krijgen recht op een flexibel werkrooster en het vaderschapsverlof breiden we uit zodat vaders meer tijd hebben om voor hun pasgeboren baby te zorgen. Daarnaast zorgen we voor goede en betaalbare kinderopvang met een ruim aanbod voor alle kinderen waar je als ouders je kinderen met een gerust hart naar toe kunt brengen.
  5. Van je werk moet je rond kunnen komen in Nederland. Het minimumjeugdloon gaat daarom omhoog zodat jongeren vanaf 18 jaar een volwassen loon krijgen. En we staan zzp’ers toe om gezamenlijk tarieven af te spreken zodat hun onderhandelingspositie tegenover opdrachtgevers verbetert.
  6. We eisen gelijk loon voor gelijk werk in Europa zodat er geen sprake meer is van oneerlijke concurrentie of verdringing. We passen daarom de detacheringsrichtlijn aan en gebruiken als het nodig is de onderhandelingen over Brexit om dit te realiseren. Ook breiden we de arbeidsinspectie uit zodat er een grotere pakkans komt met daarbij hogere boetes.
  7. We maken het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. We maken vast werk goedkoper via onder andere de belastingen. Verder worden de risico’s voor werkgevers bij een onverhoopt zieke werknemer verminderd.

Met deze 7 afspraken leggen we een sterke, progressieve sociaal-economische basis voor een nieuw kabinet. Want de arbeidsmarkt moet eerlijker, en het kan eerlijker. We moeten ervoor zorgen dat werknemers collega’s van elkaar blijven en geen concurrenten worden. De flexibilisering is geen natuurverschijnsel. We kunnen hier samen iets aan doen. Om goed werk voor iedereen te creëren wil ik daarom samen met de vakbeweging en andere progressieve partijen verder werken aan een eerlijkere arbeidsmarkt. Ik nodig hen uit om zich aan te sluiten bij de agenda voor goed en eerlijk werk.

Delen:

Teken de petitie!

Teken voor vast werk. Dan gaat Gijs van Dijk, nummer vijf op de kandidatenlijst van de PvdA, straks op bezoek bij VNO-NCW baas Hans de Boer. Met jullie handtekeningen.

Berichten