Goed werk en zekerheid voor iedereen

Goed werk en zekerheid voor iedereen

Door Lodewijk Asscher op 10 februari 2017 Delen  

Gelukkig daalt de werkloosheid snel. Sinds het hoogtepunt van de crisis zijn er 200.000 mensen meer aan het werk gekomen. Maar we zijn nog niet tevreden. Nu Nederland er weer beter voor staat, is er weer ruimte om ons land echt vooruit te brengen.

We blijven strijden voor meer werk. Maar het gaat ook om goed werk.

Voldoende uren, voldoende zekerheid. Zekerheid over je baan. Het respect voelen ergens bij te horen. Ik wil daarom dat vast werk weer de norm wordt. Dat iedere werkende is beschermd tegen pech en bij ziekte. En dat alle werkenden de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Daarom moeten we de verschillen tussen vast en flex verkleinen, iedere werkende een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid geven en alle werknemers vanaf de eerste werkdag een scholingsbudget bieden.

Er zijn voor het eerst in de geschiedenis meer dan 10 miljoen banen in Nederland. Dat is prachtig maar er zijn nog steeds teveel mensen zonder baan. Daarom willen we de de komende jaren, bovenop de banen die er al bijkomen door de gunstige economische ontwikkeling, nog 100.000 banen extra creëren.

Dat kan onder andere door de invoering van nieuwe publieke banen. Dat is goed voor mensen, maar ook voor de publieke sector. Denk aan conciërges op scholen, toezichthouders in de tram of metro en beheerders op sportclubs of in dorpshuizen. Op termijn willen we 100.000 van deze publieke banen scheppen.

Ook willen we dat bedrijven meer mensen aannemen in vaste dienst. Daarom maken we het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen aan te nemen. De risico’s op ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als zij mensen met een bescheiden inkomen of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, in dienst nemen. Zo verkleinen we de verschillen tussen flexibele en vaste banen. Want van onzekerheid wordt niemand beter.

Onze plannen:

  • Er komen op termijn 100.000 publieke banen. In 2021 hebben we al 40.000 meer conciërges, ondersteuners op scholen, beheerders bij verenigingen en dorpshuizen en toezichthouders in het OV.
  • Mensen met een bescheiden inkomen komen makkelijker aan werk. We maken het voor bedrijven aantrekkelijker om hen aan te nemen.
  • We maken het veel aantrekkelijker om ouderen aan te nemen, ook daar ontvangen werkgevers loonkostenvoordelen.
  • We investeren extra in beschut werk voor mensen.
  • Alle zzp’ers gaan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Doordat de risico’s collectief gedeeld worden, gaan de premies omlaag en wordt deze verzekering voor iedereen betaalbaar.
  • Alle zzp’ers gaan verplicht sparen voor hun pensioen, fiscaal gestimuleerd. Zo voorkomen we dat ZZP’ers later afhankelijk zijn van alleen de AOW.
  • Mensen met een flexibel contract komen 5 keer zo vaak in de WW terecht. Daarom verhogen we de WW-premie voor werkgevers die veel met flexibele contracten werken en we verlagen de premie voor werkgevers die veel mensen in vaste dienst hebben. Dit maakt de kostenverschillen tussen flexibele en vaste contracten kleiner waardoor mensen sneller een vast contract krijgen.
  • Bedrijven aarzelen vaak om mensen een vast contract te geven vanwege de hoge kosten die zij moeten maken als een werknemer ziek wordt. Die kosten verlagen we door de loondoorbetaling bij ziekte tot 1 jaar te beperken en het tweede jaar collectief te gaan regelen.
Delen: