Goed op weg met groene groei

Goed op weg met groene groei

Door Henk Leenders op 18 november 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil een schoon, leefbaar en veilig Nederland met een sterke economie. Een belangrijk vraagstuk daarbij is hoe we omgaan met ons afval. Bescherming van milieu en leefomgeving kan samen gaan met economische ontwikkeling. Om dat te bereiken moeten we inzetten op nieuwe innovatieve manieren om ons afval opnieuw te gebruiken.

Dat past in het kabinetsbeleid dat wil inzetten op groene groei. Vorige week sprak ik in de Tweede Kamer, in een overleg met de staatssecretaris van Milieu, over de manier waarop Nederland omgaat met haar grondstoffen en afval. We streven naar een zogenaamde ‘circulaire economie’. Dat houdt in dat we werken aan een kringloop waarin afval zoveel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten. In het overleg met de staatssecretaris ben ik met name ingegaan op het scheiden van afval aan de bron, het recyclen van afval na scheiding en het gebruik van microplastics in cosmetica.

Scheiding van huishoudelijk afval is wat ons betreft een zorgpunt. Het goed scheiden van huishoudelijk afval is essentieel voor het hergebruiken van grondstoffen die in afval zitten. Daarom moet het gescheiden aanbieden van afval voor de burger makkelijker worden. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten dit verbeteren.

We dringen er ook op aan dat de zogenaamde eindscheiding, dus bij de afvalverwerking, beter wordt. De recycling-industrie heeft hierin een belangrijke rol. Door innovatie kunnen eindscheidingstechnieken sterk verbeteren. De overheid moet een impuls geven om dit te versterken. Want recycling van grondstoffen uit afval is van groot belang om toe te groeien naar een ‘circulaire economie’ waarin geen afval meer bestaat, maar alleen kostbare grondstoffen. We zetten al stappen, maar de ambitie kan nog hoger. Innovatie in de recycling industrie kan worden gestimuleerd door stimulerende maatregelen vanuit de overheid. De stortbelasting die in het herfstakkoord is afgesproken is daarvan een voorbeeld.

De PvdA maakt zich zorgen over afvalstoffen die in de natuur en daarmee in onze voedselketen terecht komen. Bijvoorbeeld over het veelvuldig gebruik van hele kleine stukjes plastic in cosmetica. Er is tegenwoordig bijna geen scrubcrème, shampoo of badschuim meer waar deze ‘microplastics’ niet in zijn verwerkt. Deze onfilterbare deeltjes worden opgenomen door planten en dieren, en worden uiteindelijk een onderdeel van onze voedselketen. Dit heeft grote gevolgen voor mens en milieu. Op initiatief van collega Manon Fokke werkt de staatsecretaris aan een voorlichtingscampagne om de consument bewust te maken van deze microplastics, een eerste stap naar een oplossing.

Ondanks de noodzakelijke verbeteringen zijn we goed op weg met groene groei! Dat wordt ook aangegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek in een recent rapport over groene groei. De economische activiteiten in Nederland brengen steeds minder schade toe aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de emissie van zware metalen naar water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000. Dat is een stimulans om enthousiast door te werken aan een circulaire economie waarmee groene groei wordt gestimuleerd.