Goed onderwijs voor alle kinderen

Goed onderwijs voor alle kinderen

Door Loes Ypma op 5 maart 2014 Delen  

Vanaf augustus is het passend onderwijs een feit. Dat betekent dat ouders niet meer hoeven te zeulen met kinderen van de ene naar de andere school. De school waar een kind wordt aangemeld, wordt namelijk verantwoordelijk voor het bieden van een passende plek. Scholen gaan hiervoor intensief samenwerken en krijgen hierbij professionele ondersteuning. Daardoor krijgen alle kinderen, ook kwetsbare, een goede plek in een gewone klas. En voor leerlingen met zwaardere problemen blijft er altijd plek in het speciaal onderwijs.

Veel leerkrachten hebben al ervaring met het omgaan met verschillende leerlingen, anderen minder. Om ervoor te zorgen dat iedere leraar om kan gaan met verschillen in de klas, moet goed worden samengewerkt met het speciaal onderwijs en binnen het samenwerkingsverband.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor bijscholing van leerkrachten, zodat zij iedere leerling onderwijs op maat kunnen bieden. Geen kind dat zich verveelt in de klas, maar uitdaging voor alle leerlingen. Geen kinderen meer die de lessen niet kunnen volgen, maar voor elke leerling het juiste tempo. Niet alleen investeren we in extra scholing van docenten, maar ook in extra handjes in de klas. Er is financiële ruimte om klassenassistenten aan te nemen, zodat docenten ontlast kunnen worden en kinderen meer aandacht krijgen.

Het onderwijs krijgt er de komende jaren alleen maar geld bij, met de begrotingsafspraken en het nationaal onderwijsakkoord gaat het in totaal om meer dan 800 miljoen euro. Met dit geld kunnen we leerlingen en docenten ondersteunen, en dat is te merken in de klas. Want onze kinderen hebben de toekomst en ons onderwijs is zo goed als de leerkracht die voor de klas staat. Deze onderwijsinvestingeringen komen dus goed terecht.