Goed onderwijs & gelijke kansen voor iedereen

Goed onderwijs & gelijke kansen voor iedereen

Foto Shutterstock

De PvdA wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Ik geloof in het aloude ideaal dat iedereen in Nederland van een dubbeltje een kwartje kan worden. Dankzij het economisch herstel is er ook weer ruimte om Nederland écht vooruit te brengen. Investeren in onderwijs is daarvoor cruciaal.

De PvdA wil extra investeren in het hoger onderwijs en de universiteiten, maar de basis voor goed onderwijs en een sterke beroepsbevolking ligt bij een goede meester of juf op de basisschool.

Veel te veel leraren krijgen te maken met burn-out. De PvdA wil daarom de werkdruk voor leraren verminderen en de salarissen verhogen. Want het moet aantrekkelijk blijven om in het onderwijs te werken.

Daarnaast willen we extra investeren in het beroepsonderwijs. Voor leerlingen op het VMBO, maar ook het MBO. En we trekken geld uit zodat mensen ook tijdens hun werkzame leven kunnen blijven bijleren. Zeker in een tijd van robotisering is het belangrijk dat we ook mensen met een vak- of administratieve opleiding blijven helpen met bijscholing.

Voor gelijke kansen en de beste beroepsbevolking kiezen we voor: 

  • Dat álle kinderen van 2 tot 4 jaar naar de kinderopvang kunnen en de vroegschoolse educatie kunnen. Zo gaan we vroeg taalachterstanden tegen en krijgen alle kinderen een gelijke start.
  • Brede brugklassen, zodat laatbloeiers ook tot hun recht komen.
  • Dat MBO’ers nog beter voorbereid de arbeidsmarkt op komen door het vmbo met 1 jaar te verlengen.
  • We maken het volgen van een tweede bachelor- en tweede masterstudie goedkoper.
  • Een loonsverhoging voor leraren. We zorgen ervoor dat het beroep van lerares en leraar aantrekkelijk is en blijft.
  • Het reduceren van de werkdruk door de lestaak te verlagen. Om te beginnen op de scholen waar het het zwaarst is, de achterstandsscholen.
  • We richten een investeringsbank op van 10 miljard euro. We steken er elk jaar 2,5 miljard in. De bank investeert waar andere banken het nu te vaak laten afweten; in duurzame energie, in verduurzaming van de bebouwde omgeving, in zelfrijdende elektrische auto’s en in innovatieve energieconcepten. Met het eigen vermogen van 10 miljard kan een veelvoud aan investeringen worden aangegaan;
  • Juist in fundamenteel onderzoek moet de overheid voorop gaan. Langjarige financiering is nodig om internationaal toponderzoek te kunnen blijven doen. De PvdA investeert daarom in de uitgaven voor fundamenteel onderzoek en wetenschap.

We kunnen #nietzonderjou

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.