Werk aan lange termijn oplossing Justitiële Jeugdinrichtingen

Werk aan lange termijn oplossing Justitiële Jeugdinrichtingen

Door Lea Bouwmeester op 10 december 2010 Delen  

Op verzoek van de PvdA wordt het personeel van leegstaande Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) elders ingezet. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was van plan de JJI’s te sluiten en de medewerkers op straat te zetten. Ik verzet me al langer tegen deze ondoordachte plannen en voorlopig met succes. Het is nu te hopen dat de minister ook inziet dat een langetermijnoplossing voor de JJI’s het beste is voor de toekomst. Als het aan mij ligt zetten we de gebouwen flexibel in en geven we het personeel bijscholing. Op die manier voorkomen we wachtlijsten in de toekomst.

De JJI’s lopen leeg. Strafrechtelijk omdat er minder jeugdcriminaliteit, civiel omdat jongeren steeds vaker in hun thuissituatie behandeld worden. Daar ben ik blij mee. Daartegenover staat wel dat het gevaar van stijgende jeugdcriminaliteit of een groeiende vraag naar zorg voor jeugd nooit helemaal uit te bannen zijn. Natuurlijk, we kunnen nu halsoverkop allerlei jeugdinstellingen sluiten om geld te besparen. Dat betekent wel dat zodra meer jongeren over de schreef gaan of bepaalde soorten specifieke zorg nodig hebben, we weer met een ernstig capaciteitstekort zitten.

Bovendien raakt het sluiten van deze jeugdinrichtingen een heel ander punt: geschikte faciliteiten en opgebouwde kennis worden dan zonder pardon bij het grofvuil gezet. Ik wil voorkomen dat geschoold personeel op straat gezet wordt, terwijl er in andere sectoren, bijvoorbeeld de zorg voor jeugd, een capaciteitstekort is. Laten we de medewerkers van de JJI’s bijscholen en de gebouwen aanpassen zodat ze voor verschillende doelen inzetbaar zijn. Vooral voor hulp aan kinderen. Want om welke reden ze ook in een JJI zitten, vaak hebben ze dezelfde soort hulp nodig. Met die insteek behouden we voldoende capaciteit voor kinderen die het nodig hebben, blijft kundig en gemotiveerd personeel behouden voor jongeren en voorkomen we kapitaalvernietiging.

Voor een deel worden gebouwen en personeel van de JJI nu ingezet voor bijvoorbeeld kinderen met een licht-verstandelijke beperking en jeugd-GGZ. Voor een ander deel van het personeel wordt nog gezocht naar werk, maar zijn er alternatieven. De staatssecretaris heeft toegezegd deze op een rij zetten. Ik ben blij dat hij hiermee gehoor geeft aan onze oproep.

Voor de langere termijn is het belangrijk om in te kunnen spelen op schommelingen in vraag en aanbod. De behoefte aan zorg en detentiemogelijkheden is niet altijd dezelfde. Daarom heb ik gevraagd om een masterplan ‘gebouwen en personeel jeugdinstellingen’. Ik wil dat gebouwen en personeel in de toekomst altijd flexibel ingezet kunnen worden. Zo kunnen we inspelen op de vraag en tegelijk wachtlijsten voorkomen.

Helaas ziet de minister voor de lange termijn het nut er nog niet van in. Ik ga nu eerst bekijken hoe de uitvoering voor de korte termijn uitpakt. Met de kennis die dat oplevert doe ik op een later moment opnieuw een voorstel voor de langere termijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit hard nodig is. We moeten hier niet alleen met de bril van één ministerie naar kijken, maar oog hebben voor het grotere geheel. Dat is goed voor het kind, personeel en de samenleving.