Goed nieuws voor huurder in geldnood

Goed nieuws voor huurder in geldnood

Door Hans Spekman op 17 oktober 2013 Delen  

Een voorstel van onze wethouder in Den Bosch om huurders in geldnood tijdelijk te helpen verdient navolging. Ik ben blij dat onze Kamerfractie zich daar voor inzet.

Morgen ga ik op werkbezoek naar Hardenberg, waar ik een gesprek heb met de mensen van corporatie Beter Wonen Vechtdal. Over de toekomst van de corporatie, haar plek in de lokale samenleving en het bevorderen van de leefbaarheid in kleine kernen. Een coöperatie die alleen al door de directeur,die zijn 06-nummer gewoon op de site zet en zo bereikbaar is voor de huurders, laat zien dat je er echt kan zijn voor de mensen. Maar ik spreek er ook iemand van de huurdersorganisatie, over wat er allemaal speelt.

Voor huurders die in geldnood zijn gekomen, door bijvoorbeeld verlies van hun baan, had de Partij van de Arbeid deze week goed nieuws. Onze fractie steunt belangrijke voorstellen van onder meer onze wethouder Jeroen Weyers in Den Bosch, op basis van gemeentelijk onderzoek naar huurders. Huren moeten in individuele gevallen bij mensen met enorme schulden verlaagd kunnen worden. De gemeente springt dan bij. Den Bosch heeft al zo’n potje, maar het vlot niet door allerlei regeltjes, maar Jacques Monasch gaat zich ervoor inspannen die regels te versoepelen.

Ook willen we energienesparende verbouwingen sneller kunnen laten uitvoeren. Dat klinkt misschien raar, tot je beseft dat veel huurders een renovatie aan hun huis tegenhouden, met een oplopende energierekening die duurder is dan de verbouwing tot gevolg. Terwijl er in het energieakkoord juist 400 miljoen euro is vrijgemaakt voor woningcoöperaties om werk te maken van het isoleren van woningen.We willen dat woningcorporaties nu snel aan de slag gaan, zodat de energierekening omlaag kan. Met deze en andere ingrepen willen we armoede en huisuitzettingen onder gezinnen bestrijden en voorkomen.

We doen nog meer, kan ik morgen ook vertellen. Het budget voor de huurtoeslag is op verzoek van de PvdA al met 110 miljoen euro verhoogd. Tot 2018 wordt een miljard euro meer uitgegeven aan huurtoeslag omdat nu eenmaal meer mensen er gebruik van moeten maken. Daarmee worden mogelijke huurverhoginen voor de lage inkomens zoveel mogelijk gecompenseerd en vangen we zo iets op voor hen die het al zwaar hebben. Maar ik wil ook vooral luisteren en leren. De opgave voor ons als partij blijft verantwoordelijkheid nemen in deze lastige tijd en tegelijkertijd kritisch blijven kijken hoe de keuzes uitpakken voor mensen en of het anders moet.

Delen: