Goed en betaalbaar wonen voor iedereen

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen

Door Henk Nijboer op 26 februari 2018 Delen  

Eén ding staat voorop. Er moeten meer betaalbare woningen komen. En dat betekent fors meer bouwen. Dat betekent eerlijkere huren.

Rechtse partijen benadrukken elke dag de verschillen tussen mensen, zoals ook in de plannen van het nieuwe kabinet. Ieder voor zich en God voor allen. En dat in een tijd waarin we juist weer naar elkaar toe moeten groeien en waar een ieder weer vaste grond onder de voeten moet voelen. Heel belangrijk daarbij is in wat voor huis je woont, en in welke buurt dat huis staat. Je huis is de plek waar je je vrienden ontvangt. De plek waar je je gezin sticht, waar je kinderen opgroeien, en ook de plek die een stuk eenzamer voelt als de kinderen uit huis gaan. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuis bent. Want daar staat je eigen bed, wat toch het beste slaapt. En thuis heb je je buren, waar je altijd op kan rekenen. Thuis is ook een plek van rust, over het algemeen de beste plek om te zijn.

Voor iedereen in dit land moet een fijne woning beschikbaar zijn, voor een redelijke prijs.

Maar het huis is ook een bron van zorgen. De huur moet elke maand betaald worden, en elk jaar merk je dat die hoger wordt. Buren kunnen een bron van vreugde zijn, maar je kan er ook enorm last van hebben. En er zijn steeds meer mensen die problemen hebben een betaalbare woning te vinden. Het aantal sociale huurwoningen in een stad als Amsterdam neemt af. Terwijl steeds meer mensen een woning nodig hebben. Tegelijkertijd is het pijnlijk om te zien dat de mensen die wel de middelen hebben om een huis te kopen, lagere woonlasten hebben dan de mensen die gedwongen zijn te huren. Zo dreigt een nieuwe klassenindeling in de maatschappij. Tussen zij die de mogelijkheid hebben gehad om een eerste huis te kopen, en zij die een huis moeten blijven huren.

Jan Schaefer wist in enkele jaren tijd de productie van nieuwe woningen met duizenden per jaar te verhogen. Als het toen kon, kan het nu ook.

En dat onderscheid willen wij niet. Voor iedereen in dit land moet een fijne woning beschikbaar zijn, voor een redelijke prijs. Dat betekent een einde aan de afbraak van de sociale woningsector. We moeten voorkomen dat D66 en VVD massaal woningen uit de sociale sector onttrekken om die te verkopen aan mensen die het toch al goed hebben. Dat betekent ook dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden. Jan Schaefer wist in enkele jaren tijd de productie van nieuwe woningen met duizenden per jaar te verhogen. Als het toen kon, kan het nu ook. Er moet een einde worden gemaakt aan speculatie en misbruik.

Hoe gaan we dat dan doen?

(Onder de foto gaat de tekst verder)

» Zeggenschap voor inwoners

De steden en de dorpen zijn van hun inwoners. Zij hebben er dus ook de zeggenschap over. We kijken dus niet hoe de stad aantrekkelijker kan worden voor expats, voor bedrijven of voor auto’s, we kijken hoe de stad in dienst kan staan van haar inwoners. Een goede, betaalbare woning in een fijne stad of dorp is een grondrecht, daar tornen we niet aan. Op het moment dat dit grondrecht wordt bedreigd grijpen we in. Zijn er te weinig woningen, dan bouwen we bij. Dreigt er verkrotting of glijdt een wijk af, dan vernieuwen we de buurt. We nemen afscheid van de markt, de overheid neemt de verantwoordelijkheid terug.

» Rotte appels tolereren we niet

We tolereren ook niet dat rotte appels het systeem ondermijnen. Moderne huisjesmelkers pakken we aan. We accepteren niet dat Oost-Europese arbeiders met 12 personen op een kamer worden gedumpt. We accepteren niet dat huizen die bestemd zijn om in te wonen, tegen woekerprijzen worden verhuurd via AirBNB. Projectontwikkelaars die fatsoenlijke huizen opsplitsen in piepkleine appartementjes en daar slapend rijk van worden gaan we tegen.

» Woningcorporaties in de lead

En die strijd voeren we samen. Woningcorporaties zijn ooit opgericht om goede betaalbare woningen te bouwen voor personen met een kleine portemonnee. Dat streven staat nog altijd als een huis. We geven woningcorporaties weer de ruimte om die rol te vervullen. Dus het bouwen van kwalitatief goede en betaalbare huizen. In buurten waar mensen echt samenleven, waar jong en oud, en rijk en arm door elkaar wonen. Waar men naar elkaar omkijkt. Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden, maar dat is niet vrijblijvend. De overheid, zowel landelijk als lokaal, stuurt actief zodat er ook daadwerkelijk meer woningen gebouwd worden. De verhuurdersheffing wordt omgebouwd tot een instrument dat leidt tot meer en betere woningen. Corporaties krijgen ook meer ruimte om te investeren in de buurt. Zij hebben een bredere blik dan alleen het verzorgen van woningen voor de laagste inkomens. Tegelijkertijd moet een debacle als de SS Rotterdam worden voorkomen. Dat kan door intensief contact tussen alle belanghebbenden: bewoners, overheden en corporaties zelf. In krimpregio’s zorgen gemeentes en corporaties voor blijvende leefbaarheid, voor bibliotheken, scholen en sport.

» Verduurzaming

We bereiden de woningvoorraad voor op de toekomst. Corporaties, maar ook andere eigenaren worden gestimuleerd om snel woningen te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor de planeet. Een duurzame woning biedt ook wooncomfort, en een lagere maandelijkse rekening. Dat is niet alleen kopers gegund, ook huurders hebben hier recht op.

» Geef starters en middeninkomens een eerlijke kans

Middeninkomens vallen op dit moment tussen wal en schip. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kopen. De huur van 700 tot 1000 euro is al heel stevig, maar erger is nog dat die woningen niet beschikbaar zijn. Terwijl ook middeninkomens recht hebben op een goede, betaalbare huurwoning. Daar moet dus in worden geïnvesteerd. In meer vrije sector huurwoningen. We willen dat ook politieagenten, verpleegkundigen en loodgieters een huis kunnen huren van de woningstichting. Tot slot zorgen we ervoor dat de koopmarkt beter bereikbaar wordt. Een huis kopen mag niet alleen weggelegd zijn voor de happy few. Starters en middeninkomens verdienen een eerlijke kans.

» Bouwen, bouwen, bouwen

Bij dit alles staat één ding voorop. Er moeten meer betaalbare woningen komen. En dat betekent fors meer bouwen. Dat betekent eerlijkere huren. En dat betekent investeren in levenskwaliteit. En vooral betekent dat optreden als we iets signaleren. Een braakliggend stuk terrein in het centrum: onteigenen en volbouwen. Langdurige leegstand in bedrijfspanden: ombouwen tot woningen. Schimmel in de huizen: investeren in ventilatie en isolatie. Onveilige buurt: patrouilleren en verfraaien. Niet vergaderen, maar doorpakken. Zodat voor iedereen de woning weer een zorg minder is.

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word nu lid

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte