GGZ meer in wijken organiseren

GGZ meer in wijken organiseren

Door Grace Tanamal op 3 april 2015 Delen  

Iedereen verdient een plek waar je veilig bent en waar je je thuis voelt. Mensen die psychische ondersteuning nodig hebben moeten de hulp krijgen die nodig is. Als dat kan dichtbij huis, in de wijk waar je woont, zodat mensen onderdeel van de samenleving blijven. Daarom pleit de PvdA er al lang voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in wijken te organiseren.

Er komen steeds vaker berichten naar buiten dat er meer verwarde mensen op straat zijn dan voorheen. Daarom vindt de PvdA dat in wijken en buurten altijd een GGZ-medewerker bereikbaar moet zijn om hulp te bieden. Het moet voor buurtbewoners duidelijk zijn hoe ze deze medewerker kunnen bereiken als zij zich zorgen maken om een verward persoon. De GGZ-sector moet daar samen met sociale wijkteams zo snel mogelijk mee aan de slag. Meer en sneller de straat op om hulp te verlenen aan verwarde mensen.

Verder wil ik benadrukken dat meer mensen met psychiatrische problematiek in de wijk wonen. Het is een bewuste keuze om mensen zo min mogelijk binnen GGZ-instellingen te laten wonen, maar hen de kans te geven om deel uit te maken van het leven in hun eigen buurt. Dat betekent wel dat zij moeten kunnen rekenen op hulp wanneer dat nodig is. Ook de huisarts speelt hierin een rol samen met de GGZ en de sociale wijkteams.

De GGZ moet meer samenwerken met het sociale wijkteam en niet op een eigen eiland gaan zitten. Herkenbaar, zichtbaar en benaderbaar.

Ambulante zorg is geen 24/7 zorg dus voor het straatbeeld betekent dit ook dat er meer verwarde personen op straat zijn, maar dit betekent niet dat dit direct overlast geeft.

Zelf heb ik vele jaren in de GGZ gewerkt en daar heb ik ervaren dat menselijke waardigheid en veiligheid voorop staat. Mensen die psychotisch en/of angstig op straat lopen en geen controle hebben over hun eigen gedachten en gedrag moeten kunnen rekenen op hulp.

Voor mensen die met dit gedrag worden geconfronteerd op straat kan dit tot bezorgdheid of ongerustheid leiden. Voor een deel heeft dit ook met onbekendheid te maken. Reden te meer om in de wijk een herkenbaar en goed toegankelijk aanspreekpunt te hebben of een telefoonnummer bekend te maken waar bezorgde buurtbewoners terecht kunnen om informatie te vragen of melding te maken van overlast. Ingrijpen van de politie kan nodig zijn wanneer mensen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en om escalatie te voorkomen.

Voorop staat dat er sprake is van ziekte en daarom moeten we voorkomen dat mensen door de politie worden opgehaald en in een cel worden gestopt. Dit mag nooit de enige optie zijn. Hier ligt ook een taak voor de GGZ en de samenleving.