Gezondheidstoets bij vestiging of uitbreiding veehouderij

Gezondheidstoets bij vestiging of uitbreiding veehouderij

Door Henk Leenders op 7 november 2013 Delen  

De PvdA wil dat bij beslissingen over vergunningen voor veeteeltbedrijven of zware industrie rekening wordt gehouden met de effecten op de volksgezondheid. Dit is deze week de inzet geweest van Tjeerd van Dekken en mij bij het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

We pleiten ervoor een verplichte gezondheidstoets onderdeel te laten uitmaken van een planproces. Een dergelijke ‘gezondheidstoets’ geeft gemeenten en provincies de mogelijkheid gezondheidsargumenten zwaarder mee te laten wegen bij het verlenen van nieuwe vergunningen.

Op deze manier willen wij iets doen aan de grote problemen die er in de provincie Noord-Brabant zijn met overlast gevende veehouderijen. Vooral de intensieve veehouderij zorgt vaak voor gezondheidsproblemen. In Noord-Brabant leven nog dagelijks honderden mensen met de grote gevolgen van de Q-koorts die het gevolg was van de geitenhouderij.

Gezondheid is op dit moment onvoldoende geborgd in het omgevingsrecht waardoor lagere overheden te weinig mogelijkheden hebben om vestiging of uitbreiding van een stal tegen te houden. Dat moet veranderen. Gezondheid is ons meest kostbare bezit, en daarom moet het een veel belangrijker plaats krijgen bij beslissingen.

Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd binnen drie maanden een inventarisatie te maken van mogelijkheden om dit in wet- en regelgeving te vertalen. Zodat gezondheid de plaats krijgt die het verdient.