Gezondheid hoeft niet kind van de rekening te zijn

Gezondheid hoeft niet kind van de rekening te zijn

Door Henk Leenders op 17 september 2013 Delen  

Bij de vraag wat het meest belangrijk is in het leven van mensen, zal bijna iedereen met enige zekerheid zeggen: mijn gezondheid. Niet je baan, hoe belangrijk ook, of je huis, je relatie of familie en vrienden. Een goede lichamelijke en psychische gezondheid is de basis om te kunnen functioneren, om je te kunnen ontwikkelen.

Met gezondheid van mensen heb ik mij gedurende mijn gehele werkzame leven met veel passie beziggehouden. Als verpleegkundige, als docent, als manager, als bestuurder en als ondernemer. Sinds 3 september ben ik tijdelijk lid van de Tweede Kamer voor de PvdA als vervanging van Yasemin Cegerek tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik neem ook haar portefeuille milieu tijdelijk waar. Een onderwerp dat prima bij mij past. De komende tijd ga ik de nadruk leggen op de relatie tussen milieu en gezondheid. Het begrip ‘milieu’ is eigenlijk te eng gedefinieerd, het gaat in principe om onze fysieke leefomgeving. Gezondheid is hierbij vaak het kind van de rekening, maar dat hoeft helemaal niet!

Deze relatie tussen ‘gezondheid en milieu’ is een weerbarstige en complexe . In ons leven en in ons functioneren zijn we allemaal afhankelijk van de omgeving waarin we leven. Schone lucht, bodem en water, een mooie natuur, voldoende ruimte, veiligheid, is voor mensen van groot belang. We weten inmiddels allemaal dat je geen school moet bouwen bij een snelweg, geen megastal dicht bij een woonwijk, dat je oude dieselmotoren moet weren uit binnensteden en verantwoord om moet gaan met asbest en sommige andere bouw- en isolatiematerialen, dat chemische bedrijven een goed veiligheidsbeleid moeten hebben en dat je eigenlijk bij bouw- en infraprojecten met maatschappelijke impact een gezondheidstoets zou moeten uitvoeren, omdat deze je leefomgeving kunnen maken of breken.

Toch gaat het niet altijd goed met die leefomgeving. Er worden wél scholen gebouwd nabij een snelweg, of megastallen bij een woonwijk. De veiligheid bij chemische bedrijven is vaak níet in orde. Omdat andere, vaak economische, belangen overheersen bij gebrek aan voldoende wetenschappelijke bewijs en/of draagvlak voor maatregelen. Maatregelen die winst op kunnen leveren voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dit kan onder meer betekenen dat te veel mensen met luchtwegproblemen vroegtijdig overlijden door blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof in de lucht, dat we soms te grote risico’s lopen bij wonen in de nabijheid van chemische bedrijven en dat de ontwikkeling van kinderen te vaak wordt belemmerd door een ongezonde leefomgeving.

Gezondheid hoeft niet het kind van de rekening te zijn. In de Tweede Kamer kunnen we, samen en door het nemen van kleine stappen, de leefomgeving van mensen verbeteren. Want dat is voor mij politiek, samen in kleine stappen dingen verbeteren voor mensen. Daar wil ik me in deze kamer met passie en gedrevenheid voor inzetten. En als de periode van vervanging voorbij is? Dan zien we wel weer verder!