Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa
Foto Flickr / Friedemann W.-W.

Door Marit Maij op 12 mei 2015 Delen  

In de Europese Unie moeten we de handen ineen slaan, ook als het schuurt of moeilijk is. Gezamenlijk moeten we de uitdagingen waar Europa voor staat aanpakken. Het Europese continent mag niet weer vervallen in een continent van invloedssferen van grootmachten en onveiligheid. Die verworvenheden van de Europese samenwerking zijn wij in West-Europa gewend, maar in de lidstaten aan de oostgrens van de EU is die gewenning er nog lang niet. Onze gewenning mag niet omslaan in onverschilligheid.

Van 6 tot en met 8 mei bracht ik met een aantal collega Tweede Kamerleden een werkbezoek aan Polen en Estland. In beide landen spraken wij met leden van de nationale parlementen. Een breed gezelschap van afgevaardigden van de partijen uit de coalitie en uit de oppositie van de Poolse Sejm en hetzelfde in Estse Riigikogu. Lid zijn van de Europese Unie is voor deze landen existentieel, het biedt zekerheden en kansen die er eerder niet waren. Zekerheden op het terrein van veiligheid en verbondenheid. En de economische en sociale kansen zijn zonder meer duidelijk in de groeicijfers en nieuw verworven politieke vrijheden.

Naast politici en bestuurders spraken wij met journalisten, wetenschappers, studenten, historici en in Estland natuurlijk met digitale ondernemers. En over één ding waren alle gesprekspartners het eens: de toekomst van Polen en Estland ligt in het westen, in het Europa van de EU. Zij hebben slechte ervaringen in het verre en meer recente verleden met de grote oosterbuur Rusland. Met de grote westerbuur Duitsland heeft men zich verzoend. Het belangrijkste verschil is dat Duitsland zich uit en te na heeft geëxcuseerd voor de misstappen en misdaden uit de geschiedenis. Een excuus voor hoe in naam van Rusland of de Sovjet Unie is huisgehouden in Midden- en Oost-Europa, moet nog komen.

Hoe anders is de houding in Nederland. Minder Europa en een einde aan alle bemoeizucht, dat is het dominante geluid in Nederland. En ja, Europa kent nog veel problemen. Europa doet te weinig voor de gemiddelde Europeaan, en te veel voor de grote multinationals. En dat terwijl juist die grote bedrijven in een globaliserende wereld steeds machtiger worden. Maar wij verliezen ons telkens weer in een symbolische discussie, in plaats van de handen ineen te slaan en wat te doen aan de grote problemen van waar de EU voor staat en waar Europeanen tegenaan lopen.

In de EU-lidstaten in Midden-Europa is men zich zeer bewust van wat de EU brengt. Dat we als EU echt samen sterker op het politieke en economische wereldtoneel staan is geen luchtspiegeling. En ja, als je samenwerkt dan schuurt het. We zijn nu eenmaal geen Europese eenheidsworst. Europa is gelukkig geen 19e eeuws verdeeld continent van invloedssferen meer. Wij zijn soevereine lidstaten, die gekozen hebben voor een gezamenlijke toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we het samen kunnen rooien, maar dat moet dan wel met de gezichten naar elkaar en de handen ineen.