Gewoon goed werk

Gewoon goed werk

Door John Kerstens op 7 oktober 2013 Delen  

Vandaag is het ‘Decent Work Day’. De dag dat wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van gewoon goed werk. Want dat is niet vanzelfsprekend in een wereld waar jaarlijks meer dan twee miljoen mensen tijdens of door hun werk overlijden en waar de helft van de beroepsbevolking werkt in landen waar het oprichten van een vakbond niet of nauwelijks mogelijk is.

Gewoon goed werk is niet vanzelfsprekend. Niet in China, waar veel medewerkers van bijvoorbeeld Foxconn (dat meewerkt aan de fabricage van de ook onder wereldverbeteraars zo populaire iPad) geen andere uitweg zagen dan een eind aan hun leven te maken, en vele miljoenen te hard en te lang werken voor te weinig.

Niet in Bangladesh, waar veel volwassenen èn kinderen onder vaak erbarmelijke omstandigheden tegen een miezerig salaris goedkope kleding maken. Voor ons. Werk waarbij alleen al dit jaar, wie herinnert zich de beelden niet, meer dan duizend mensen omkwamen toen de bouwval waarin ze zichzelf dag in dag uit afbeulden instortte.

Niet in Qatar, waar in de aanloop naar de wereldkampioenschappen voetbal bij de bouw van ongetwijfeld schitterende stadions naar verwachting 4.000 bouwvakkers het leven zullen laten. Mijn oude bond, FNV Bouw, en de wereldvakbeweging hebben daar afgelopen week aandacht voor gevraagd. Fair play: daarvan moet zeker ook buiten het voetbalveld sprake zijn.

Gewoon goed werk is, al wordt vaak anders gedacht, ook niet vanzelfsprekend in het Westen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar mensen de baantjes aan elkaar moeten rijgen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Of in Duitsland, waar het zo geroemde ‘Wirtschaftswunder’, het economische succes, een schaduwkant kent van slechte sociale voorzieningen, het ontbreken van een wettelijk minimumloon, talloze wegwerpbanen en een beroerde oudedagsvoorziening.

En het is het ook niet in Nederland. De FNV hangt z’n arbeidsvoorwaardenbeleid niet voor niets al een paar jaar op aan de slogan ‘gewoon goed werk’. Denk bijvoorbeeld maar aan de doorgeschoten flexibilisering op onze arbeidsmarkt of de uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing die schering en inslag zijn bij de inzet van buitenlandse collega’s.

Meer dan genoeg redenen dus om de handen uit de mouwen te steken. En dat doen we als PvdA. We maken op het gebied van gewoon goed werk wel degelijk het verschil. Met de ongeëvenaarde inzet van onze ministers Ploumen en Timmermans als het gaat om arbeidsomstandigheden wereldwijd. Met het mede door de PvdA mogelijk gemaakte sociaal akkoord dat door onze minister Asscher werd uitonderhandeld en waardoor het ontslagrecht eerlijker wordt en die doorgeschoten flex voor het eerst wordt aangepakt.

Met het door mijzelf aangezwengelde actieplan tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing, dat zich niet richt tegen onze buitenlandse collega’s, maar tegen foute uitzendbureaus en vieze constructies en dat na jaren van inkrimping juist heeft geleid tot uitbreiding van het aantal inspecteurs bij de Inspectie SZW.

En door de Kamervragen bijvoorbeeld die ik het afgelopen weekend nog stelde. Over het op het laatste moment dwarsbomen van een aangekondigde inspectietrip van FNV Bouw door de regering van Qatar en de misstanden bij de aanleg van de A2 door Maastricht.

We maken als PvdA het verschil. En ook al is het vaak minder dan we zouden willen en soms ook minder dan nodig is, we mogen er trots op zijn. En we gaan er mee door. Vanzelfsprekend.