Geweld tegen kinderen blijft zorgelijk

Geweld tegen kinderen blijft zorgelijk

Geweld tegen kinderen blijft zorgelijk
Foto Shutterstock / Suzanne Tucker

Door Marith Volp op 16 december 2014 Delen  

Kinderen en jongeren moeten veilig zijn, thuis, op school, op straat, online. Zij mogen niet te maken krijgen met geweld. Helaas werden in 2013 wederom 62.000 kinderen het slachtoffer van seksueel geweld en waren er meer meldingen van kinderporno. Zorgelijke cijfers waar de Kinderombudsman vandaag aandacht voor vroeg. Het rapport van de Kinderombudsman toont wederom aan dat we niet kunnen verslappen. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. De PvdA moet de positie van kinderen en hun rechten nauwlettender in de gaten houden.

De vandaag gepresenteerde derde Kinderrechtenmonitor brengt in beeld hoe het in 2013 gesteld was met de kinderrechten in Nederland. De Kinderombudsman constateert dat er op een aantal terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog reden is tot zorg over hoe het gesteld is met kinderrechten in Nederland en doet aanbevelingen ter verbetering. Die aanbevelingen moet de politiek zich aantrekken. Ik zal het kabinet vragen om een reactie te geven op deze rapportage.

Ten eerste de gunstige ontwikkelingen: steeds minder kinderen en jongeren komen in aanraking met politie en justitie. Ook daalt het aantal minderjarigen dat in justitiële jeugdinrichtingen verblijft. Er zijn minder voortijdige schoolverlaters en minder zwakke scholen. Er is aandacht voor pesten en aanpak hiervan. En hoewel het aantal kinderen dat in armoede opgroeit behoorlijk is gestegen, staat de aanpak hiervan hoog op de agenda. Bijvoorbeeld door de 100 miljoen die dit kabinet daar extra voor heeft uitgetrokken. Steeds meer gemeenten geven een kind-pakket aan kinderen die in armoede opgroeien, zodat in belangrijke basisbehoeften van dat specifieke kind wordt voorzien

Ook worden misstanden vaker gemeld, en controleren meer hulpverleners standaard hoe het gesteld is met de kinderen. Goede stappen maar nu is het zaak dat dit ook echt uitgevoerd wordt. Daarom heb ik een aantal weken gelden ook gepleit voor een verplichte kindcheck op het moment dat ouders zich melden bij de verslavingszorg. En heb ik aandacht gevraagd voor de positie van kinderen van gedetineerde moeders. Er blijft dus werk aan de winkel.

Wat mij zorgen baart is de constatering van de Kinderombudsman dat de veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland is verslechterd. Ik wil graag dat kinderen weerbaar worden, hun grenzen leren, hun rechten kennen. Niemand mag over jouw grenzen gaan. Ook online moeten we kinderen weerbaar maken. We moeten bijvoorbeeld meer met kinderen praten over de risico’s van sexting. Eerder heb ik gepleit voor meer aandacht in het onderwijs voor vergroting van seksuele weerbaarheid. Ook recent bij de Kinderrechtentop ter ere van 25 jaar Verdrag van de Rechten van het Kind kwam dit aan de orde. Het is goed om te zien dat er in de afgelopen jaren veel meer aandacht en capaciteit is om mensenhandel en kinderporno aan te pakken. Maar we mogen niet verslappen.

Ik blijf me inzetten om de positie van kinderen in Nederland te verbeteren. Kinderen hebben de toekomst.