Geweld tegen hulpverlener onacceptabel

Geweld tegen hulpverlener onacceptabel

Door Attje Kuiken op 15 augustus 2012 Delen  

Het aantal incidenten waarbij ambulancepersoneel het doelwit was van agressie is de afgelopen jaren verdubbeld. Ik vind dit een schrikbarende ontwikkeling. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit geweld te stoppen. De Partij van de Arbeid heeft hiervoor vorig jaar een actieplan ingediend.

In de afgelopen jaren zijn er al heel wat stappen gezet in het bestrijden van geweld tegen hulpverleners, zoals het fors verhogen van de strafmaat. Snel en streng straffen is ontzettend belangrijk, maar niet voldoende om het geweld tegen ambulancepersoneel, politie en brandweer een halt toe te roepen.

Volgens Ambulancezorg Nederland hebben burgers vaak andere verwachtingen van de hulp van de ambulance. Daarnaast is buitensporig drank- en drugsgebruik regelmatig de oorzaak van gewelddadig gedrag tegen hulpverleners.

Om escalaties door drank- of drugsgebruik te voorkomen zijn er afspraken nodig tussen gemeente, politie en horeca. Nog niet in alle gemeenten zijn er bijvoorbeeld werkende afspraken over sluitingstijden en de rol van de horeca bij het tegengaan van alcoholmisbruik. Bovendien gebruiken burgemeesters hun bevoegdheden, zoals een gebiedsverbod om notoire lastpakken in het uitgaansleven aan te pakken, nog te weinig.

Wanneer er toch geweld plaatsvindt, volgt er aangifte tegen de daders. Dit kan de hulpverlener zelf doen, zo nodig anoniem of op naam van de werkgever. De kosten van geweld worden uiteraard verhaald op de daders.

Elk geval van geweld moet worden geregistreerd, zodat duidelijk is wie zich schuldig maakt aan geweld en inzicht te krijgen hoe vaak geweld tegen ambulancepersoneel voorkomt.

Met deze maatregelen wil de PvdA het tij keren. Hulpverleners moeten hun werk kunnen doen zonder angst voor bedreigingen of geweld.