Gesjoemel met zorgindicaties aanpakken

Gesjoemel met zorgindicaties aanpakken

Door Otwin van Dijk op 2 oktober 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is geschrokken van de omvang waarin zorginstellingen zwaardere indicaties afgegeven dan cliƫnten in werkelijkheid nodig hebben. De resultaten van het onderzoek van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) laten nogmaals zien dat het terecht is dat dit kabinet de aanpak van fraude als topprioriteit stelt. Bovendien wordt wederom duidelijk hoe hard zorghervormingen nodig zijn. Het zorgstelsel moet veel minder fraudegevoelig worden gemaakt en meer over mensen gaan.

Eerder heb ik er al op gewezen dat er iets flink mis is met zorgindicaties. Ik ben blij dat staatssecretaris Martin van Rijn dit serieus heeft opgepakt en het onderzoek er nu ligt. Geld dat ten onrechte is verstrekt moet bovendien worden teruggevorderd. En voor zorgorganisaties die bewust sjoemelen met indicaties moeten er boetes komen. Ik pleit er dan ook voor om hier een debat over te voeren in de Kamer. 

Het onderzoek van CIZ gaat over het zogenaamde ‘upcoding’ van zorgindicaties. Hierbij worden door zorginstellingen zwaardere indicaties afgegeven dan de cliënten in werkelijkheid nodig hebben.