Geschokt door aanval op Gaza-konvooi

Geschokt door aanval op Gaza-konvooi

Door Martijn van Dam op 1 juni 2010 Delen  

Ik ben geschokt door de Israëlische aanval op het hulpkonvooi dat naar Gaza
voer. Volgens de laatste berichten waren er 19 slachtoffers. Volgens de
internationale media vond de aanval plaats in internationale wateren. Dat zou
een grove schending van het internationaal recht betekenen. De schepen vormden
geen directe militaire bedreiging voor Israël. In dat geval is het niet
toegestaan geweld te gebruiken in internationale wateren. Zolang schepen niet de
territoriale wateren binnenvaren, moeten zij ongestoord kunnen varen volgens het
zeerecht.

Ik vind dan ook dat minister Verhagen de aanval moet veroordelen. De EU zal
moeten bespreken welke consequenties aan deze actie moeten worden verbonden. Een
dergelijke schending van het internationaal recht kan niet zonder gevolgen
blijven. De reactie van minister Verhagen was vandaag terughoudender. Er moet
dus echt een tandje bij.

De schepen voeren onder Turkse vlag. Het is begrijpelijk dat Turkije de
kwestie hoog opneemt en het is terecht dat Turkije de Veiligheidsraad bijeen
heeft laten roepen.

Een onafhankelijk internationaal onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan
boord precies gebeurd is en of de actie voldeed aan de proportionaliteitseis die
hoe dan ook aan geweldgebruik gesteld wordt. Dat staat los van de vraag of de
actie in internationale wateren plaatsvond en of dat gelegitimeerd was. Die
vraag lijkt ook zonder onderzoek te beantwoorden.

Het is overigens sowieso een schending van het internationaal recht dat
Israël de Gaza-strook heeft afgesloten voor humanitaire goederen. Die blokkade
moet zo spoedig mogelijk worden opgeheven.

Ik heb vandaag Kamervragen gesteld aan minister Verhagen om hem te vragen om
een stevigere stellingname.