Homo’s verdienen gelijke rechten binnen de EU

Homo’s verdienen gelijke rechten binnen de EU

Door Emine Bozkurt op 8 september 2010 Delen  

De Europese Unie garandeert dat iedereen gelijk is en daarom gelijke rechten
heeft. Toch hebben koppels van hetzelfde geslacht – gehuwd of als geregistreerd
partners – minder rechten dan heteroparen. Dit wekt de indruk dat hun huwelijk
of partnerschap minder waard is. Ik verzet mij fel tegen deze discriminatie.
Daarom heb ik hierover gisteren tijdens het plenaire debat in het Europees
Parlement vragen gesteld aan de Europese Commissie. Eurocommissaris Reding van
grondrechten en burgerschap heeft toegezegd met de discriminerende lidstaten in
gesprek te gaan.

Gevolgen discriminatie

De ongelijke behandeling kan voor homostellen verstrekkende gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld op het gebied van fiscale en familiezaken, zoals voogdij en
erfrecht. Neem een homo-echtpaar dat in Nederland is getrouwd en naar Italië
verhuist omdat een van hen daar een baan krijgt. Deze lidstaat erkent het
huwelijk voor homostellen niet. Daardoor ontstaan er al problemen met
verblijfvergunning en toegang tot het land voor de partner als het verblijf
langer dan 3 maanden is. Daarnaast beperkt de weigering van Italië om het
homohuwelijk te erkennen de rechten van de partner om bij overlijden aanspraak
te maken op bezittingen, pensioen en voogdij over kinderen.

Gelijke behandeling moet volgens Europees handvest voor Grondrechten

In het debat met de Europese Commissie heb ik gesteld dat ongelijke
behandeling van homoparen in strijd is met het Europees handvest voor
Grondrechten. Wettelijk erkende huwelijken van stellen uit Nederland, België,
Portugal, Spanje en Zweden zouden in andere EU-lidstaten dezelfde status moeten
hebben. Is dat niet het geval, dan is er sprake van discriminatie, waar het
handvest zich juist tegen verzet.

Eurocommissaris Reding: ‘situatie moet veranderen’

Eurocommissaris Reding van grondrechten en burgerschap gaf gisteren toe dat
de situatie moet veranderen. Zij stelde dat dit wettelijk wel geregeld is, maar
dat de praktijk te wensen overlaat. Rechten opgebouwd in de ene lidstaat moeten
gewoon meegenomen kunnen worden naar een andere lidstaat, ook al erkent die
tweede lidstaat geen huwelijk voor homostellen. Maar hiermee zijn we er nog
niet. Reding heeft weliswaar toegezegd dat ze met de discriminerende lidstaten
in gesprek gaat, maar ze zei er ook bij dat vooruitgang slechts in kleine
stapjes geboekt zal worden. Het onderwerp ligt namelijk gevoelig bij de
betreffende lidstaten en hun opvattingen zijn diep cultureel verankerd.

Ik blijf de Commissie kritisch volgen

Ik zal de vinger aan de pols houden en de Commissaris tot verantwoording
roepen als er geen vooruitgang wordt geboekt. Want de situatie moet zo snel
mogelijk veranderen. In Europa heeft iedereen recht op gelijke behandeling, wat
zijn of haar seksuele voorkeur ook is.