‘Gelijke Kansen Bonus’ voor leraren op kwetsbare scholen

‘Gelijke Kansen Bonus’ voor leraren op kwetsbare scholen

Door Kirsten van den Hul op 24 januari 2019 Delen  

Terwijl we met z’n allen vinden dat elk kind zeker moet zijn van het beste onderwijs, maakt het voor de kansen die je krijgt steeds vaker uit wie je ouders zijn of waar je school staat.

Het veelbesproken tekort aan leraren is daar een belangrijke oorzaak van. En pijnlijker nog, dat tekort versterkt die kansenongelijkheid.

Het zijn vooral de scholen waar relatief veel kwetsbare kinderen naartoe gaan, die de meeste moeite hebben om leraren aan te trekken en vast te houden.

Dat komt doordat het lerarentekort de ene school harder treft dan de andere. Het zijn namelijk vooral de scholen waar relatief veel kwetsbare kinderen naartoe gaan, die de meeste moeite hebben om leraren aan te trekken en vast te houden. Denk aan klassen waarinbovengemiddeld veel kinderen met taalachterstanden of met lager opgeleide ouders zitten.

Deze kinderen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig, wat de toch al te hoge werkdruk in het onderwijs op deze scholen nóg hoger maakt. Onze onderwijswethouder Marjolein Moorman uit Amsterdam ziet dat in de dagelijkse praktijk en trok aan de bel. Zij doet er op lokaal niveau van alles aan om voldoende leraren voor alle Amsterdamse scholen te vinden, maar ziet een extra uitdaging op die scholen waar de leerlingen juist het meest kwetsbaar zijn.

Daarom vraag ik de minister scholen in staat te stellen om de ‘gelijke kansen bonus’ te betalen aan leraren die voor een klas staan met relatief veel kwetsbare kinderen.

Dat is helaas niet verrassend. Want in tijden van toenemende ongelijkheid weten we dat de meest kwetsbaren daar altijd het eerste de dupe van zijn. Iets dat we, zeker waar het om kinderen gaat, nooit mogen laten gebeuren. Daarom vraag ik minister Slob van Onderwijs vandaag scholen in staat te stellen om de ‘gelijke kansen bonus’ te betalen aan leraren die voor een klas staan met relatief veel kwetsbare kinderen. Wat ons betreft gaat hij daarbij uit van de criteria die we ook gebruiken bij het onderwijsachterstandenbeleid. We weten daardoor immers heel goed in welke wijken en steden onderwijsachterstanden zich concentreren.

Daarnaast blijven we natuurlijk strijden voor onder meer het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. En moet voor alle leraren uiteindelijk de werkdruk omlaag. Zodat elk kind zeker is van een goede leraar voor de klas.

We kunnen #NietZonderJou

Word actief in ons landelijke bel-team.

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.