Gelijke kansen beginnen op school

Over 'de Staat van het Onderwijs'

Gelijke kansen beginnen op school

Door Kirsten van den Hul op 11 april 2018 Delen  

Zeker zijn dat ieder kind gelijke kansen krijgt begint op school. Wij willen dat het niet uitmaakt waar je woont, wie je ouders zijn of hoeveel geld zij verdienen: iedereen moet de beste versie van zichzelf kunnen worden. Daarvoor is niet alleen goed maar ook toegankelijk onderwijs nodig.

En juist die kwaliteit en toegankelijkheid staan enorm onder druk, zo bleek vandaag uit de Staat van het Onderwijs. Het jaarlijkse verslag van de Onderwijsinspectie laat zien dat het niveau van het Nederlandse onderwijs de laatste jaren zelfs daalt.

Wij willen extra geld voor onderwijsachterstanden-beleid, laagdrempelige huiswerkbegeleiding en verhoging van het schooladvies als de Cito-score dit rechtvaardigt.

Gelijke kansen in het onderwijs beginnen met een gemotiveerde, goede docent voor de klas. En dat is op steeds meer scholen geen vanzelfsprekendheid. Nergens is het aantal burn-outs zo hoog als onder docenten. Bovendien kiezen te weinig studenten voor de PABO, waardoor er op veel plekken al een nijpend tekort is aan docenten, en op veel scholen al kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Tel daarbij op de gestegen kosten voor huisvesting en de terugloop in onderwijsachterstandsmiddelen, en de crisis is compleet. Daarom moet het kabinet snel werk maken van het overbruggen van de salariskloof tussen PO en VO. En moet de werkdruk snel omlaag. Maar daarmee zijn we er niet. Want er is meer nodig om te zorgen dat ieder kind zeker kan zijn van goed onderwijs.

Zo gaat het niveau van lezen en rekenen hard achteruit. En dat is dramatisch, want juist die basisvaardigheden zijn broodnodig in de rest van een mensenleven.

Bovendien neemt de segregatie in het onderwijs sterk toe. Vooral hoogopgeleide ouders zonderen zich steeds vaker af in hun eigen bubbel, terwijl kinderen van lager opgeleide ouders en kinderen met een niet-westerse migratie-achtergrond meer kans lopen een te laag schooladvies krijgen.

Dat het niveau van lezen en rekenen hard achteruit gaat is dramatisch. Juist die basisvaardigheden zijn broodnodig in de rest van een mensenleven.

Daarnaast groeit het zogenaamde schaduwonderwijs. Kinderen van rijkere ouders krijgen Cito-training, huiswerkbegeleiding en andere (vaak dure) ondersteuning, kinderen van ouders met minder geld kunnen zich dat niet veroorloven en dreigen daardoor kansen mis te lopen.

De hoogste tijd om passend onderwijs ook Ć©cht passend te maken. Dat betekent: veel meer handen in de klas voor ondersteuning en klassen niet veel te groot laten worden. Daarnaast willen wij extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid, laagdrempelige huiswerkbegeleiding voor iedereen die dat nodig heeft en verhoging van het schooladvies als de Cito-score dit rechtvaardigt. Want gelijke kansen beginnen in het onderwijs. Wie je ook bent.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid