Gelijke kans op werk voor iedereen

Gelijke kans op werk voor iedereen

Gelijke kans op werk voor iedereen

Door Keklik Yücel op 10 maart 2014 Delen  

Iedereen moet gelijke kansen hebben op werk. We willen discriminatie op de arbeidmarkt keihard aanpakken. Samen met de lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten hebben we een gezamenlijk plan gepresenteerd (pdf) om ook op lokaal niveau discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Als je gemotiveerd bent, toegerust en gekwalificeerd bent, dan is het een klap in je gezicht als je vanwege je huidskleur, je seksuele geaardheid, leeftijd of je levensovertuiging wordt afgewezen op de arbeidsmarkt. Dat is onacceptabel.

Download het plan (pdf) >
Download het plan (htm) >

De PvdA wil dat de namen van bedrijven waar gevallen van discriminatie hebben plaatsgevonden, bekend worden gemaakt door de gemeenten. Bedrijven die het goed doen, krijgen een eervolle vermelding. Ook moeten gemeenten contracten kunnen ontbinden met discriminerende bedrijven. Gemeenten moeten daarnaast harde afspraken maken met onderwijsinstellingen en werkgevers voor een arbeidsmarkt die werk biedt aan iedereen, en daarbij extra inspanningen leveren aan werk voor migrantenjongeren.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is, naast andere ontoelaatbare vormen van discriminatie, één van de ergste manieren om iemand te benadelen. Toch blijkt nog steeds uit onderzoeken dat bijvoorbeeld iemand van autochtone herkomst meer kans heeft op een stage- of werkplek dan iemand van allochtone afkomst. Dat kan niet, dat mag niet. We moeten deze vorm van uitsluiting hard aanpakken.

Werkgevers zijn erg gevoelig voor negatieve publiciteit. Met naming en shaming wordt duidelijk welke bedrijven discrimineren. Naast publicatie van een ‘zwarte lijst’ gaan gemeenten en antidiscriminatiebureaus jaarlijks de goede voorbeelden publiceren en reiken een prijs uit aan bedrijven die het juist extra goed doen. Daarnaast krijgen gemeenten, net als de Rijksoverheid, de mogelijkheid om bij gevallen van discriminatie het contract met een bedrijf te ontbinden.

Lokale initiatieven om uitsluiting te voorkomen worden wat de PvdA betreft in alle gemeenten opgezet. En goed voorbeeld van een nauw samenwerkingsverband voor een inclusieve arbeidsmarkt is het platform Den Haag Inclusief.

Ook moet er meer aandacht komen voor migrantenjongeren. De jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren is met meer dan 30 procent zorgelijk hoog. De PvdA wil daarom dat gemeenten extra inspanningen leveren, bijvoorbeeld met begeleiding naar een stage op een leerwerkbaan, mentoring, coaching en sollicitatietrainingen.

Delen: