Gelijke beloning voor man en vrouw

Gelijke beloning voor man en vrouw

Gelijke beloning voor man en vrouw
Foto stock.xchng / mmagallan

Door Keklik Yücel op 7 maart 2014 Delen  

Vrouwen moeten hetzelfde salaris verdienen als mannen. Nog steeds worden vrouwen anno 2014 slechter betaald voor gelijke arbeid dan hun mannelijke collega’s. Dit is onacceptabel. Deze maand kom ik met een initiatiefwet om hier een einde aan te maken. 

De PvdA wil dat ondernemingsraden van bedrijven meer invloed krijgen op gelijke beloning voor vrouwen. Ondernemingsraden krijgen instemmingsrecht over gelijke beloning en worden bevoegd om onderzoek te doen naar (on)gelijkheid in een bedrijf. Bedrijven worden verplicht om hierover cijfers te publiceren en te verantwoorden. Met deze maatregelen dwingen we meer bewustzijn af en groeit de druk op bedrijven om gelijkheid te bevorderen.

Volgens recente cijfers van de Europese Commissie verdienen vrouwen in Nederland 16,9% minder dan mannen. Dit percentage ligt boven het Europese gemiddelde. Vrouwen met een voltijdbaan verdienen gemiddeld 80% van wat mannen in een voltijdbaan verdienen. Dat is in een modern tijdperk, waarin de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op veel terreinen afneemt, niet te verkroppen.

Met een initiatiefwet wil de PvdA bedrijven dwingen eerlijkere keuzes te maken. In de eerste plaats door het bewustzijn te vergroten en in de tweede plaats door de controle op gelijke beloning te verstevigen. Ondernemingsraden gaan de sleutel vormen tot een gelijke beloning voor vrouwen.

Het instemmingsrecht voor ondernemingsraden houdt in dat maatregelen van een bedrijf voor gelijke beloning tussen mannen en vrouwen eerst langs de ondernemingsraad moeten. De ondernemingsraad (OR) moet instemmen met het voorgestelde beleid. De OR moet bovendien de bevoegdheid krijgen een onderzoek in te stellen naar de beloning van mannen en vrouwen.

Cijfers over belonings(on)gelijkheid moeten vervolgens openbaar gemaakt worden in het jaarverslag. Met deze maatregelen dwingen we meer bewustzijn af en groeit de druk op bedrijven om gelijkheid te bevorderen.

Lees het volledige plan (pdf) >

Delen: