Gelijk loon voor gelijk werk in Europa

Gelijk loon voor gelijk werk in Europa

Gelijk loon voor gelijk werk in Europa
Foto Flickr / Darren Glanville

Door Marit Maij op 26 februari 2015 Delen  

Dat twee mensen die in hetzelfde land hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen lijkt de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Helaas is dit in de Europese Unie niet altijd het geval. De oorzaak: de detacheringsrichtlijn, die het vrij verkeer van werknemers in Europa regelt, heeft niet voorziene en perverse bijwerkingen. Hierdoor staat het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek onder druk. Deze regelgeving moet dus grondig worden herzien.

Vrachtwagenchauffeurs die tussen Zaltbommel en Emmen rijden voor het Maltese minimumloon. Of een Poolse arbeider die werkt in de kassen in het Westland, maar officieel in dienst is van een bedrijf in Hongarije. Praktijken die de solidariteit ondergraven en het principe van gelijk loon voor gelijk werk aantasten. De nieuwe Europese Commissie ziet dat nu ook in, en is daarom voornemens de detacheringsrichtlijn aan te passen. De Commissie voorziet ‘een gerichte herziening van de richtlijn’. Een te vage en weinig ambitieuze doelstelling wat de PvdA betreft. Daarom wil ik dat minister Koenders en minister Asscher de Commissie achter de broek gaan zitten om die perverse bijwerkingen er uit te halen en de herziening ook een echt fundamentele herziening te laten zijn.

Tegelijkertijd doen we in Nederland wat we kunnen, bijvoorbeeld via de Wet Aanpak Schijncontructies die Lodewijk Asscher vandaag verdedigt in de Tweede Kamer. Maar het is een eerste stap, zolang via de Europese detacheringsrichtlijn het bijvoorbeeld mogelijk blijft om te concurreren op sociale zekerheidspremies. De werknemers uit het land met de hogere premie zijn dan in het nadeel. Daarnaast zijn er ook subtielere vormen van gebruik van de richtlijn, die sociale dumping, onderbetaling van werknemers en verdringing van lokale werknemers tot gevolg hebben.

De PvdA zet zich in Europa en in Nederland in om deze praktijken tegen te gaan. Dit moet prioriteit zijn in het werkplan van de Europese Commissie. Vandaag ga ik daar weer op aandringen in de Tweede Kamer. Zodat het simpele principe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ weer in ere wordt hersteld.

Delen: