Geld moet veilig en beschikbaar zijn

Geld moet veilig en beschikbaar zijn

Door Henk Nijboer op 31 mei 2013 Delen  

Vandaag heb ik met banken, toezichthouders, ICT-specialisten en belanghebbenden in de Tweede Kamer gesproken over het online betalingsverkeer. Aanleiding voor de sessie is de recente reeks storingen bij ING en andere banken, waardoor het betalingsverkeer in april veelvuldig werd lamgelegd. Voor de Partij van de Arbeid staan twee zaken voorop: geld moet veilig en geld moet beschikbaar zijn. Daarom moeten de wetten worden aangepast aan de eisen van deze tijd.

Ten aanzien van de veiligheid zijn slachtoffers van cybercrime nu afhankelijk van de coulance van de bank; banken bepalen van geval tot geval of ze geld teruggeven. Dit verschilt per bank en soms zelfs per vestiging. De PvdA vindt deze onduidelijkheid onacceptabel. Mensen moeten zeker zijn dat als men niet aantoonbaar onverantwoordelijk heeft gehandeld, het geld veilig is. Daarom moeten slachtoffers van internetcriminelen automatisch hun geld teruggestort krijgen, ook als ze bijvoorbeeld geen virusscanner of firewall op hun pc hebben. Alleen bij duidelijke opzet, grove nalatigheid of schuld is de consument aansprakelijk voor verliezen.

Maar zoals gezegd is naast veiligheid ook de beschikbaarheid van geld van groot belang. Je geld kan wel veilig zijn, maar als je er niet bij kunt, heb je er niks aan. Ons betalingsverkeer behoort tot onze essentiële infrastructuur, net als ons energienetwerk of onze dijken. Maar in de Elektriciteitswet staan wel normen voor mogelijke storingen en compensatieregelingen voor gedupeerden wanneer deze normen overschreden worden. De PvdA wil ook dat er een compensatieregeling voor storingen in het online betalingsverkeer komt. Webshops, winkels en middenstanders moeten schadeloos gesteld worden als het online betalingsverkeer te lang plat ligt en zij daardoor schade hebben geleden. Een compensatieregeling zorgt bovendien voor een stimulans voor banken om storingen te voorkomen.

Veiligheid en beschikbaarheid van geld zijn van groot belang voor het vertrouwen in ons betalingssysteem, maar de huidige regelgeving is een lappendeken en voldoet niet aan de eisen van deze tijd waarin mensen door internet 24 uur per dag bij hun geld willen. De komende tijd zal ik mij dus inzetten voor wetgeving die de veiligheid en beschikbaarheid van het digitaal betalingsverkeer weet te borgen en die duidelijk maakt welke verplichtingen banken hebben in het geval van een storing; wanneer zij moeten overgaan tot compensatie en hoe snel men moet communiceren. Dat moet worden vastgelegd in een nieuwe Wet op het Betalingsverkeer.

Natuurlijk zijn storingen nooit helemaal te voorkomen, maar ze zijn wel te beperken. Wij moeten zorgen voor veilig en betrouwbaar online betalingsverkeer, waarbij veiligheid geborgd is, er storingsnormen zijn voor banken, en met wetgeving die voldoende rekening houdt met de nieuwe omstandigheden. Want geld bestaat bij de gratie van vertrouwen, dat elke dag moet worden verdiend en moet worden waargemaakt.