Onze Eerste Kamerfractie

Onze Eerste Kamerfractie

Door De Redactie op 7 juni 2011 Delen  

De Eerste Kamer telt veertien PvdA’ers. Naast fractievoorzitter Marleen Barth zijn Kim Putters, Pauline Meurs, Klaas de Vries, Guusje ter Horst en negen andere PvdA’ers lid van de senaat. Klik op ‘lees verder’ voor een overzicht.

 • Marleen Barth (1964)
  Bestuursvoorzitter GGZ Nederland. Ze werkte eerder jarenlang als parlementair verslaggever voor dagblad Trouw, ze was lid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland en voorzitter van de CNV Onderwijs. Op 29 januari 2011 werd zij op het partijcongres in Groningen na een ledenraadpleging gekozen tot lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Marleen Barth woont in Wassenaar.
 • Kim Putters (1973)
  Lid van de Eerste Kamer sinds 2003. Hoogleraar Management en bestuur van zorginstellingen in Rotterdam. Kim Putters woont en is geboren in Hardinxveld-Giessendam.
 • Pauline Meurs (1953)
  Lid van de Eerste Kamer sinds 2007. Zij is hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg in Rotterdam. Pauline Meurs woont in Bilthoven.
 • Klaas de Vries (1943)
  Lid van de Eerste Kamer sinds 2007. Van 1973 tot 1988 was hij lid van de Tweede Kamer, vervolgens was hij hoofddirecteur van de VNG, voorzitter van de SER, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en lid van de Tweede Kamer. Naast zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer is Klaas de Vries momenteel bijzonder hoogleraar in Nijmegen. Hij woont in Pijnacker.
 • Guusje ter Horst (1952)
  Vanaf 1 januari 2011 voorzitter van de HBO-raad. Van 1994 tot 2001 wethouder in Amsterdam, vervolgens burgemeester van Nijmegen en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Guusje ter Horst woont in Amsterdam.
 • Han Noten (1958)
  Lid van de Eerste Kamer sinds 2003 en fractievoorzitter. Han Noten is sinds kort burgemeester van Dalfsen. Hij was onder andere landelijk bestuurder en onderhandelaar voor de Industriebond en Dienstenbond FNV, lid van de directie van de NS- Reizigers en voorzitter van ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Han Noten woont in Dalfsen.
 • Jannette Beuving (1965)
  Zij was werkzaam als advocaat en rechter bij de rechtbank in Almelo. Sinds 2005 is zij lid en plaatsvervangend voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Jannette Beuving woont in Den Haag.
 • Ruud Koole (1953)
  Hoogleraar politieke wetenschap in Leiden. Voorzitter van de Partij van de Arbeid van 2001 tot 2005 en in 2007.  In het verleden was hij onder andere directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, universitair hoofddocent en wetenschappelijk directeur van het Instituut Politieke Wetenschap in Leiden. Ruud Koole woont in Oegstgeest.
 • Joyce Sylvester (1965)
  Lid van de Eerste Kamer sinds 2003. Zij was onder andere werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en voor de gemeente Amsterdam. Zij was oprichter van het Centrum Overheid en Markt. In 2008 werd zij burgemeester van Anna Paulowna, onlangs was zij waarnemend burgemeester van Naarden.
 • Nico Schrijver (1952)
  Hoogleraar Internationaal Publiekrecht en wetenschappelijke directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies. Lid van de commissie-Davids, die de besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak onderzocht. Nico Schrijver woont in Oegstgeest.
 • Marijke Linthorst (1952)
  Lid van de Eerste Kamer van 1995 tot 1999 en van 2003 tot heden. Zij werkte onder andere voor het politiek-cultureel centrum de Balie. Momenteel is zij werkzaam als interim beleidsadviseur en projectmanager. Marijke Linthorst woont in Abcoude.
 • Esther-Mirjam Sent (1967)
  Hoogleraar economie in Nijmegen. Van 1994 tot 2004 was zij verbonden aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten. Zij zit in de Raad van Maatschappelijk Ontwikkeling en woont in Nijmegen.
 • André Postema (1969)
  Vice-voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Was in de jaren 90 onderzoekseconoom en economisch adviseur van  het ministerie van Buitenlandse Zaken. Was werkzaam bij Ernst & Young en Cap Gemini. André Postema woont in Maastricht.
 • Janny Vlietstra (1948)
  Was van 1995 tot 2009 burgemeester van Winschoten en daarvoor wethouder in Leeuwarden. Tot voor kort gedeputeerde in Drenthe. Zij woont in Winschoten.
Delen: