Geen winstuitkering in de zorg

Geen winstuitkering in de zorg

Door Eeke van der Veen op 9 februari 2012 Delen  

De PvdA wijst
winstuitkering
in de zorg
af. Deze kabinetsmaatregel is volstrekt overbodig en vergroot
alleen maar de druk op de ziekenhuizen om meer productie te draaien die niet
direct noodzakelijk is.

De zorg is geen markt. Ziekenhuiszorg wordt betaald met premiegeld, de
overheid is dus verantwoordelijk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Het
past niet om aandeelhouders zeggenschap te geven over de gang van zaken in een
ziekenhuis.

Uit recent onderzoek blijkt bovendien
dat
de afgelopen jaren voor een miljard dubbel is gedeclareerd
door de
ziekenhuizen en de medisch specialisten. Bovendien neemt de productie van
financieel aantrekkelijke zorg toe. De zorgvraag is met vier procent gestegen,
maar de omzet met acht procent. Een winstuitkering voor aandeelhouders is dus de
kat op het spek binden.