Geen volwaardige democratie zonder volledige persvrijheid

Geen volwaardige democratie zonder volledige persvrijheid

Door Emine Bozkurt op 3 mei 2011 Delen  

Vandaag is het de
Internationale Dag van
de Persvrijheid
. Een dag die in het leven is geroepen om extra aandacht te
geven aan het belang van persvrijheid wereldwijd. Broodnodig, want persvrijheid
is nog lang niet in alle landen een vanzelfsprekendheid. Daarom moeten we binnen
en buiten Europa scherp blijven als het gaat om de bescherming van de vrijheid
van meningsuiting en de vrijheid van pers.

We kijken in Europa niet vreemd op als we horen dat het nieuws en de
berichtgeving in landen als Iran, Noord-Korea of Eritrea zwaar gecensureerd is.
Dat er in deze landen nog een lange weg te gaan is als het gaat op de
verbetering van de persvrijheid is een feit, maar ook in landen waar je het niet
zou verwachten kan nog veel vooruitgang worden geboekt, ook binnen Europa.

Onmisbaar
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers zijn een essentieel en
onmisbaar onderdeel van een democratische samenleving. In een open democratie
moeten regeringen, machthebbers en organisaties kritisch gevolgd kunnen worden.
Juist journalisten spelen hierin een belangrijke rol als waakhond van de
democratie Zij moeten de vrijheid hebben om zonder blad voor de mond te kunnen
spreken en zonder censuur of intimidatie te kunnen schrijven. Als
volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement maak ik mij sterk voor het
behoud en de bescherming van deze essentiële vrijheden. Inmiddels vinden we dit
soort vrijheden misschien vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet.

Turkije
Zo protesteerden afgelopen maart duizenden Turken in Istanbul tegen de
aanhouding van een aantal journalisten en schrijvers. Onder de arrestanten waren
een aantal onderzoeksjournalisten die een kritische houding hadden ten opzichte
van de regering Erdogan. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een
terroristische organisatie.

Hoewel bovenstaande zaak nog onder de rechter is, mag één ding heel duidelijk
zijn: het opsluiten van journalisten en andere burgers vanwege een kritische
houding ten opzichte van de autoriteiten is onacceptabel. Ik pleit er dan ook
voor om in de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap de
verbetering van de mensenrechten, in het bijzonder de persvrijheid, hoog op de
agenda te zetten. Als Turkije wil toetreden moet het op dit punt echt stappen
voorwaarts maken. We moeten de kans benutten om via deze onderhandelingen te
eisen dat Turkije veranderingen ook daadwerkelijk in gang gaat zetten. Ik ben er
van overtuigd dat dit de beste manier is om de Turkse bevolking te steunen in
het beschermen van fundamentele vrijheden.

Hongarije
Het is ongewenst om ons alleen blind te staren op schending van de persvrijheid
buiten Europa. Ook binnen de grenzen van de EU is er nog genoeg ruimte voor
verbetering. Het meest in het oog springende voorbeeld hierin is de huidige
voorzitter van de EU zelf: Hongarije.

Een dag voor aanvang van het voorzitterschap nam het Hongaarse parlement een
zeer omstreden mediawet aan. Deze wet zorgde voor een forse en onacceptabele
inperking van de persvrijheid en een grote mate van controle op de media door de
regering. De door de regering gekozen leden in de ‘mediaraad’ moeten alle
publicaties en online berichtgeving controleren. Deze raad kan media op vage
gronden boetes opleggen. Deze vorm van controle op de pers hoort niet thuis in
een vrij en democratisch Europa.

Naar aanleiding van forse kritiek vanuit het Europees Parlement heeft
Eurocommissaris Kroes Hongarije verzocht de wet aan te passen. Het Hongaarse
parlement heeft enkele wijzigingen goedgekeurd, maar deze wijzigingen zijn niet
meer dan cosmetische veranderingen. Ik blijf de Hongaarse regering vanuit het
Europees Parlement kritisch volgen en zal het belang en de waarde van volledige
persvrijheid blijven benadrukken.

Hieruit blijkt dat we niet alleen buiten Europa, maar net zo goed ook binnen
onze eigen Europese grenzen scherp moeten blijven als het gaat om de bescherming
van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.

Delen: