Geen vertrouwen meer in minister Schippers

Geen vertrouwen meer in minister Schippers

Door Tjeerd van Dekken op 28 maart 2012 Delen  

Minister Schippers heeft in het debat rondom de kosten voor de Olympische
Speken in 2028 de Kamer
verkeerd
geïnformeerd
. En niet voor de eerste keer. Bovendien heeft ze haar
ambtenaren niet in de hand en draait ze om de hete brij heen. De PvdA heeft
daarom geen vertrouwen meer in deze minister en heeft
de
motie van wantrouwen tegen haar
gesteund.

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heerst een cultuur
om de Kamer informatie te onthouden, zo bleek uit het achterhouden van
kostenramingen voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028. De
minister zegt niet op de hoogte te zijn van die cultuur. Dat betekent dat zij
niet in de hand heeft wat er onder haar gebeurt.

Daarnaast heeft minister Schippers er zelf voor gekozen de Kamer niet
volledig te informeren door informatie achter te houden die men bij ministerie
van Financiën zeer relevant vond. 

Bovendien sporen haar antwoorden in het debat van gisteren niet met de
antwoorden die ze eerder gaf.

Tenslotte is het niet de eerste keer dat deze minister de Kamer verkeerd
informeert. Zo moest de Kamer rond de WK Bid ook al
alles
in het werk stellen
om de juiste informatie van de minister te krijgen. En
bij een debat over wanbetalers in de zorg liet de minister op een vraag van de
PvdA weten een evaluatierapport niet te hebben, terwijl datzelfde rapport al
maanden bij haar bekend was. Dat is dus drie keer de Kamer niet of verkeerd
informeren. Reden voor de PvdA om de motie van wantrouwen tegen deze minister te
steunen.

Delen: