Geen verhoging eigen risico

Geen verhoging eigen risico

Door Eeke van der Veen op 15 juni 2009 Delen  

De minister van Volksgezondheid heeft toegezegd het eigen risico op de zorgverzekering komend jaar niet te verhogen.Ik had de minister daartoe opgeroepen. Om de bezuiniginsdoelstellingen te halen pleit de PvdA onder meer voor het in loondienst nemen van medisch specialisten.

Doordat het eigen risico op hetzelfde niveau blijft, hoeven Nederlanders die volgend jaar een beroep doen op de zorg geen groter bedrag uit eigen zak te betalen. Nu is wettelijk vastgesteld dat verzekerden de eerste 155, -euro  van verzekerde zorg zelf bekostigen. De PvdA is uitermate blij met het besluit dat bedrag niet te verhogen.

Want oe kunnen wij de burger vragen weer meer te betalen terwijl de medisch specialisten 630 miljoen meer hebben verdiend, de minister aangeeft dat apothekers 100 miljoen aan niet-noodzakelijke betalingen krijgen, en bekend is dat interim-bestuurders in onze zorgsector exorbitante salarissen ontvangen?

Een verhoging van het eigen risico de Nederlandse zou bovendien chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en de laagste inkomens extra zwaar raken. Dat zijn groepen die vanwege gezondheidsproblemen geen andere keuze hebben dan het volledig betalen van het eigen risico of erg weinig financiële ruimte hebben om aan deze verplichting te voldoen.

Het ministerie van VWS kampt met overschrijdingen op haar begroting en moet wegens afspraken in het crisisakkoord extra bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Om deze doelstelling te halen heeft de PvdA voorgesteld medisch specialisten in loondienst te brengen en maatregelen op het gebied van efficiencybesparingen door te voeren. Voordat de burger financieel wordt getroffen, moet het kabinet proberen alle lucht uit ons zorgsysteem te knijpen. Daar zal de PvdA op toezien.