Geen verdere liberalisering vervoersmarkt

Geen verdere liberalisering vervoersmarkt

Door Attje Kuiken op 20 november 2012 Delen  

De PvdA verzet zich tegen plannen om de vervoersmarkt verder te liberaliseren. Dit voornemen komt voort uit een door de Europese Commissie ingestelde werkgroep, die stelt dat de binnenlandse vervoersmarkt fors verruimd kan worden. Hierdoor verdwijnen de belemmeringen voor buitenlandse vervoerders om in Nederland goederen te vervoeren. De PvdA is voorstander van strikte regels omtrent goederen- en personenvervoer in de EU. Concurrentie wordt zo eerlijker en we voorkomen fraude, uitbuiting en onveiligheid. In plaats van liberalisering moet bestaande wet- en regelgeving dan ook strikter worden gecontroleerd en nageleefd.

Dit pleidooi doet ook Transport en Logistiek Nederland. Zij constateren dat de sociaal-economische omstandigheden tussen de lidstaten nu te groot zijn om de vervoerdersmarkt verder vrij te geven. Buitenlandse vervoerders kunnen nu tegen vaak veel lagere tarieven volledig hun gang gaan in Nederland.

Zij pleiten dus juist voor het handhaven van de bestaande regels en een gezamenlijke inspanning om binnenlandse vervoerders te beschermen tegen oneigenlijke concurrentie en buitenlandse vervoerders tegen uitbuiting.

In dit pleidooi vindt de transportsector de PvdA aan haar zijde. Nederlandse ondernemers hebben het al zwaar genoeg. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat vervoerders en bij hen in dienst zijnde chauffeurs, die volgens de Nederlandse cao worden betaald, verder in de verdrukking komen.