Geen verdere liberalisering op het spoor

Geen verdere liberalisering op het spoor

Door Jacques Monasch op 24 januari 2011 Delen  

De hoorzitting over de winterproblemen op het spoor was een succes. Veel deskundigen, veel verhelderende informatie, een extra zaal om alle belangstellenden een plek te geven en een ongekende hoeveelheid media. De minister komt, los van de veelbesproken problemen deze wintermaanden, op korte termijn met haar plan van aanpak voor het spoor. Voor de PvdA is het duidelijk: geen openbare aanbesteding, dus geen verdere liberalisering.

Tijdens de hoorzitting ging veel aandacht uit naar de gebrekkige informatie aan de reizigers tijdens de wintermaanden. De markt op het spoor is uitgelopen op een bureaucratie. Om de informatie bij de reiziger te krijgen moet elk storingsbericht langs te veel instanties. Vandaar onze stelling dat wij alle reizigersinformatie weer in één hand willen. Lukt dat niet, dan sluiten wij een verdere integratie van NS en ProRail niet uit.

Uit de hoorzitting kwam verder naar voren dat de planning van ProRail en de samenwerking met de aannemers stroperig en te traag zijn. Een voortvarende aanpak van onderhoud en storingen van onder meer de wissels op het spoor wordt daardoor gehinderd. Ook de regie vanuit de verkeersleiding blijft een punt van zorg. Te veel schijven, te weinig aandacht voor de reiziger.

In de komende weken zal minister Schultz van Haegen met haar plan van aanpak voor het spoor komen. Dat gaat niet alleen over de winterproblemen. Een andere belangrijke beslissing is of de concessie aan de NS om ook na 2015 als enige op het hoofdspoor te mogen blijven rijden al dan niet openbaar aanbesteed wordt. Doen we dat niet dan zal of Deutsche Bahn of een ander buitenlands staatsbedrijf het hier voor het zeggen krijgen. Het Europese spoornet zal als deze ontwikkeling zich doorzet nog slechts bestaan uit een spoornet met een paar grote spelers. Van een markt zal dan al snel niet veel meer over zijn.

Het hoofdspoor is voor ons van groot publiek belang. Dat moeten we dicht bij ons, reizigers en beslissers, houden. Dus voor de PvdA is het duidelijk: geen openbare aanbesteding, dus geen verdere liberalisering.

In de hoorzitting hebben we goed gebruik kunnen maken van de vele reacties die we ontvingen op onze oproep op de PvdA-website om ervaringen op het spoor met ons te delen. Reizigers, machinisten, oude stationschefs schreven ons uiteenlopende verhalen en gaven goede adviezen. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor.

Delen: