Nieuwe militaire missie onverantwoord

Nieuwe militaire missie onverantwoord

Door Frans Timmermans op 27 januari 2011 Delen  

De PvdA verleent geen steun aan een nieuwe militaire missie in Afghanistan.
De hoorzitting  en technische briefing hebben bevestigd dat het karakter van de missie overwegend wel
degelijk militair is. Het blijkt in slechts zeer beperkte mate te gaan om de
‘politietrainingsmissie’ waar het kabinet over spreekt. De Tweede Kamer gaat
vandaag en morgen in debat
met het kabinet over het voorstel.

 

Het lijkt mij inmiddels onweerlegbaar dat de Navo-trainingsmissie
een paramilitair karakter heeft. Dat beeld is bevestigd door de Afghaanse
minister van Binnenlandse Zaken die zei dat ‘de politie schouder aan schouder
vecht met het leger tegen de Taliban. We moeten wel, het kan niet anders.’

Het hoofd van de EUPOL-trainingsmissie
in de veelbesproken Afghaanse provincie Kunduz bevestigde deze week dat
‘iedereen die een uniform draagt door Afghanen over een kam geschoren wordt’ en
dat de politie in het bijzonder het eerste aanvalsdoel vormt, omdat zij het
meest kwetsbaar is. Van zeer veel verschillende kanten is aangegeven dat een
onderscheid tussen politie en militair in Afghanistan in de praktijk niet te
maken valt.

Veel niet-gouvernementele organisaties hebben tijdens de hoorzitting te
kennen gegeven dat een lange termijn politieke strategie wél een bijdrage zou
kunnen leveren aan het beschermen van burgers en het veiligstellen van een
menswaardig bestaan voor de Afghaanse inwoners. De Afghanen en betrokken
buurlanden zouden daarbij de hoofdrol moeten vervullen. Deze politieke strategie
ontbreekt nu echter. Tegen deze achtergrond ervaart de PvdA de
politietrainingsmissie die nu voorligt, in de
‘artikel 110’-brief van het kabinet, als onverantwoord.

De PvdA is van mening dat betrokken blijven bij de ontwikkeling van
Afghanistan inspanningen vereist om de kansen op ontwikkeling van het land, op
bestrijding van de terreur en de corruptie te vergroten. Dat vraagt om
langdurige betrokkenheid en geen kortstondig geweld.