Geen snelweg door Groene Hart

Geen snelweg door Groene Hart

Door Jacques Monasch op 6 december 2010 Delen  

Het kabinet wil tolwegen laten aanleggen door private investeerders, waaronder een nieuwe snelweg door het Groene Hart. Hier is de PvdA fel tegen. Het Groene Hart moet beschermd blijven als natuur- en cultuurgebied. Een snelweg aanleggen die dwars door dit kwetsbare gebied snijdt is onverstandig, onacceptabel en kent geen enkel draagvlak. Ik heb samen met D66-Kamerlid Verhoeven een motie ingediend om dit te voorkomen. Klik op lees verder om onze motie te lezen.

Motie van de leden Monasch en Verhoeven

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Groene Hart een belangrijk open Nederlands natuur- en cultuurlandschap is;

constaterende, dat de minister in het debat heeft toegezegd de aanleg van een A3-(tol)weg  dwars door dit kwetsbare gebied heen te zullen onderzoeken;

van mening dat de aantasting van het Groene Hart door een doorsnijdende weg dermate  aantastend, onacceptabel is en gebrek aan draagvlak kent, waardoor we deze niet moeten willen;

verzoekt de regering dit plan niet verder te onderzoeken

en gaat over tot de orde van de dag

Monasch
Verhoeven

Delen: