Bos: geen langer verblijf in Uruzgan

Bos: geen langer verblijf in Uruzgan

Door De Redactie op 17 februari 2010 Delen  

Wouter Bos heeft vandaag opnieuw duidelijk gemaakt aan de Minister President
dat een langer verblijf in Uruzgan na december 2010 geen optie is. De PvdA houdt
vast aan de eerder gemaakte afspraken waardoor het verzoek van de NAVO kan
worden afgewezen.

Nederland heeft twee jaar langer dan vooraf afgesproken haar
verantwoordelijkheid genomen. De Nederlandse bijdrage was één van de zwaarste
van alle NAVO-landen. Het kabinet heeft twee jaar geleden beloofd de militaire
missie in Uruzgan eind dit jaar te beëindigen. Wouter Bos heeft de Minister
President laten weten dat de PvdA de Afghanen met ontwikkelingssamenwerking wil
blijven steunen en ook bereid is een bijdrage te leveren aan de opleiding van
bijvoorbeeld Afghaanse politieagenten. Voor verder uitstel van de besluitvorming
is echter geen enkele reden. De kamer wenst voor 1 maart een besluit. De PvdA
wil die afspraak met  het  parlement en de belofte aan de Nederlandse bevolking
nakomen. Wouter Bos heeft de minister President daarom verzocht nog deze vrijdag
tot een besluit te komen.

Delen: